ISO 31000 Eğitimleri

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi standardı, kuruluşlara yol gösterici bir kılavuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu standart ile hedeflerin gerçekleşmesine engel olabilecek potansiyel risklerin tehlikeye dönüşmeden, sistematik olarak, olası zararların etkisini azaltıcı yönde ve verilere dayalı şekilde yönetilmesi istenmektedir.

BSI olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkese ISO 31000'in tüm etkilerini anlamaları, etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeleri için bir dizi eğitim programı hazırladık. 

İlgilendiğiniz eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfayı inceleyin. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi ihtiyacınız olduğunda kuruluşunuza özel olarak firma içi de düzenlenebilir.ISO 31000 Eğitimleri

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi

1150 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 2 Gün

    ISO-Uluslararası Standartlar Organizasyonu risk yönetiminin organizasyonlara değer yaratacak şekilde uygulanması için; ilke, yaklaşım ve gerekleri standart haline getirmiştir. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Standardı Ekim 2009’da yayınlanmıştır. Standart uluslararası deneyimleri, uzman görüşlerini ve en iyi uygulamaları dikkate alarak güncel kavram ve yaklaşımlarla hazırlanmıştır. 


    Bu eğitim ile; ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi'ne dayalı etkin bir risk yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi sektöre ve kuruluşa özel olarak ele alınacaktır.

Detaylı Bilgi ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi İç Tekikçi Eğitimi

1150 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 2 Gün

    Risk Yönetimi modeli nasıl denetlenir? Nelere bakılır? Eksiklikler nasıl düzeltilir ve takip edilir? Tüm bu soruların yanıtları bu eğitimin amacını oluşturmaktadır. ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi standardı henüz belgelendirilebilen bir standart değildir. Bu nedenle bu eğitim özel olarak hazırlanmış ve dünyada ilk defa BSI Türkiye tarafından verilmektedir. 

     

    Kuruluşlardaki risk yönetimi modellerinin doğru ve etkin kurulup, çalıştırılıp çalıştırılmadığı, bu eğitim sırasında uygulama ve alıştırmalarla anlatılacak, sonrasında yapılacak sınavla belirli bir başarıyı gösteren katılımcılara "ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi İç Tetkikçi Sertifikası" verilecektir.

Detaylı Bilgi ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi İç Tekikçi Eğitimi