OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi

Bu eğitimin temel amacı, kuruluş içi İS&G tetkikçilerine, İS&G şartları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş standartlara ve düzenlemelere uygunluğun teyid edilmesine yönelik, tetkik prensiplerini ve uygulamalarını anlatmaktır.


Kimler Katılmalı

Firmalarda OHSAS 18001 gerekliliklerine göre İS&G iç tetkiklerini gerçekleştirecek kişiler.

İşinize Faydası

  • İS&G yönetim sistemlerinin tetkiklerinde, tetkikçilerin rolünün ve sorumluluklarının anlaşılması ve bir tetkiki planlama, hazırlama, uygulama ve ilgili tetkik kriterlerinin şartlarına göre hem sözlü hem de yazılı olarak raporlama becerisinin kazandırılması.
  • OHSAS 18001’in şartlarının anlaşılması.

Eğitim Yapısı

  • İS&G yönetim sisteminin kapsamını ve amacını açıklama,
  • OHSAS 18001’in şartlarına genel bakış,
  • OHSAS 18001’e göre tetkik edebilme,
  • Tetkik hazırlığı,
  • Tekik prensipleri ve teknikleri,
  • Tetkikin yapılması,
  • Tetkikin raporlanması.

Gerekli Ön Bilgi

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim standardı temel bilgisi gereklidir.