Yönetim

Yönetim Çerçevesi

İngiliz Standartları Kurulu, işin başarısını için zorunlu olarak gördüğü en yüksek kurumsal yönetim standartlarına bağlıdır.

İngiliz Standartları Kuruluşu bir Kraliyet Tüzüğü Şirketidir ve Kraliyet Tüzüğü ile kararnamelerine tabidir. Hisseli sermayesi olmadığından BSI, karları işe geri yatırım yapılan bir şirket olduğu için "kar dağıtımı yapmayan bir şirkettir."

Kraliyet Tüzüğü Şirketi olarak BSI, anonim şirketlerde olduğu gibi yatırımcıların gözetimine tabi değildir, ancak geçerli durumlarda FRC'nin BK Kurumsal yönetim Kuralları'nı uygular ve en iyi uygulamaları yansıtan dahili yönetim prosedürleri belirlemiştir.

BSI'nın yönetime odaklılığı Kurul ile birlikte başlar. Kurulun büyük kısmı idareci olmayan müdürlerden oluşur ve pek çok iş alanında tanınmış kişilerin deneyiminden yararlanır. Kurula, İdareci Olmayan Müdürlerin birincil katılımcıları olduğu Denetim, Ücret ve Aday Gösterme Komitelerinin yanında, Standartlar Politikası ve Strateji Komitesi ile Sosyal Sorumluluk Komitesi destek verir.

Dahili kontrol ve finansal yönetim ve ilgili izleme ve uygunluk sistemleri çerçevesi, iş yapış şeklimizde her açıdan bağlı bulunulması gerektiğini düşündüğümüz etik değerleri ve yüksek dürüstlük standartlarını belirleyen BSI İş Ahlakı Kuralları'na dayanır.

İngiliz Standartları Kuruluşu Yıllık Raporu şirketin yönetim çerçevesini ayrıntılı bir şekilde sunmaktadır.


Kurul

İşin başarısından Kurulun tamamı sorumludur. Dikkatli ve etkili kontroller çerçevesinde kuruluşa girişimci liderlik sunar. Kurulun çoğunluğu, Şirketin liderlik ve yönetimde en yüksek standartları sürdürmesine olanak tanıyan geniş iş deneyimi ve bağımsızlığa sahip idareci olmayan müdürlerden oluşur. Bağımsız bir Kurul Danışmanı ek uzmanlık ve deneyim sunar.

Kurul, Şirketin Kraliyet Tüzüğü ve kararnamelerini uygunluğunu sağlamak, stratejisi ve yönetimi, organizasyonu ve yapısı, finansal raporlama ve kontroller, dahili kontroller, risk yönetimi, önemli sözleşme sahiplerinin onayı, kurumsal politikaların belirlenmesi, finansman sağlamadaki önemli konuların dikkate alınması, satın almalar, elden çıkarmalar ve kurumsal yönetim gibi konularda nihai sorumluluğa sahiptir.


Komiteler

Kurul Komiteleri

Kurul, BSI'nın kurumsal yönetimde en iyi uygulamaları karşılamasına yardımcı olacak komiteler kurmuştur:

 • Denetim Komitesi
 • Ücret Komitesi
 • Aday Gösterme Komitesi
 • Sosyal Sorumluluk Komitesi
 • Standartlar Politikası ve Strateji Komitesi

İdari Komiteler

CEO tarafından kurulan (ve bağlı olan) başka Komiteler de vardır:

 • Grup İdari Komitesi
 • Grup Operasyon İdare Komitesi
 • Bankacılık ve Genel Amaç Komitesi
 • NSB Davranış Kuralları Denetim Komitesi
 • Belgelendirme Kurumu Tarafsızlık Komitesi
 • Belgelendirme Kurumu Yönetim Komitesi

Yıllık Genel Toplantı

Kurul, abone üyelerle iletişim kurmak ve katılımlarını teşvik etmek için Yıllık Genel Toplantıdan yararlanır.