Onafhankelijke toetsing is cruciaal voor een keurmerk

Overzicht keurmekenRecent constateerde de Autoriteit voor Consument en Markt (ACM) dat er een wildgroei is aan keurmerken. Het is voor de consument niet duidelijk waar het keurmerk voor staat en of het keurmerk onafhankelijk gecontroleerd wordt. Daarmee staat de betrouwbaarheid van alle keurmerken onder druk. En dat terwijl keurmerken grote voordelen kunnen bieden voor consumenten en bedrijven. Keurmerken kunnen consumenten en zakelijke afnemers ondersteunen bij het maken van keuzes. Bedrijven kunnen zich met keurmerken onderscheiden van concurrenten.

ACM ziet een generiek referentiekader voor het oprichten en beheren van keurmerken als een noodzakelijke stap. Dit kader zou opgesteld dienen te worden met markpartijen, brancheorganisaties en consumentenorganisaties.

“Een logische stap zou dan zijn om een partij met kennis van keurmerken en onafhankelijk beoordelen hiervan erbij te betrekken. Een dergelijke partij kan beoordelen of het keurmerk goed toetsbaar is, toegevoegde waarde biedt en deze toegevoegde waarde helder communiceert naar consumenten. Wordt het keurmerk eenmalig of periodiek getoetst? Dit laatste maakt het keurmerk voor de consument betrouwbaarder en geeft de toetsende organisatie veel informatie voor het verbeteren van het keurmerk. Het continu verbeteren van een keurmerk kan via een College van Deskundigen worden gedaan om het draagvlak binnen de branche te vergroten. Daarnaast kan gedacht worden aan een wederzijdse beoordeling door houder en afnemer. Het keurmerk geeft niet alleen een beoordeling naar de afnemer toe over het product of dienst, maar er kan ook een systeem worden ingebouwd waarbij de consument of zakelijke afnemer het keurmerk beoordeelt. Op basis hiervan kan het keurmerk zich verder verbeteren en voortdurend meerwaarde toevoegen. Het loont dus om een onafhankelijke organisatie erbij te betrekken “, vertelt Eltjo Veentjer, Commercial Manager van BSI.

 

Er zijn meerdere voorbeelden van brancheorganisaties die een keurmerk hebben ontwikkeld om een impuls te geven aan de betrouwbaarheid en transparantie van de dienstverlening. Zo is de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg in 2006 opgericht door de toenmalige brancheorganisaties, de huidige BGNU. Ondernemingen die dit keurmerk willen dragen worden periodiek getoetst door een onafhankelijke organisatie en deze geeft een certificaat af dat voor 3 jaar geldig is. Bovendien is er een formele klachtenprocedure waar afnemers van een beroepsmogelijkheid gebruik kunnen maken. Dit draagt bij aan de waarborging van de kwaliteit. Inmiddels wordt 85% van de uitvaarten door gecertificeerde organisaties verzorgd. Dit geeft aan dat de markt ook een toegevoegde waarde ziet in het keurmerk. SKU is hiermee een goed voorbeeld voor andere keurmerken.