ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Tüm kuruluşlar, hedeflerini yerine getirme konusunda belirsizliklerle karşı karşıya kalırlar. Kanıtlanmış bir yöntem olarak risk yönetimi, çıktıların kontrol edilebileceği alanları arttırırken çıktıların tahmin edilemeyeceği ve üzerinde kontrol sağlanamayacak alanlardaki etkileri en aza indirmek için sistematik bir çerçeve ve proses sağlamaktadır.

Kuruluşun mevcut konumu ile ilgili bir referans çizgisi gözden geçirmesi yapmak ve ISO 31000:2018 prensiplerini uygulamak için becerileri kazanın. Amacı, risk yönetimi prensiplerini ve kılavuzlarını ISO 31000:2018’e göre etkin şekilde uygulamak için tipik bir çerçeve sağlamak olan bu eğitimde, adım adım bir yaklaşım kullanarak, bir uygulama planının nasıl geliştirileceğini, gerekli dokümantasyonun nasıl oluşturulacağını, risk yönetimi prosesinizin nasıl oluşturulacağını ve sürekli iyileştirmenin nasıl sağlanacağını öğreneceksiniz.

Yüksek etkiye sahip hızlandırılmış öğrenme yaklaşımımız, bilgilerin kalıcılığını ve becerilerin uygulanmasını iyileştirerek öğrenmeyi arttırmaktadır. Bu eğitim, materyalleri daha iyi anlamayı ve iş performansınıza daha fazla etki etmeyi sağlayan, alıştırma temelli bir eğitimdir.

Eğitimi tamamladığınızda, uluslararası bilinirliği olan BSI Eğitim Akademisi sertifikasına sahip olacaksınız.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, yöneticiler ve muhtemel risk yönetimi uygulayıcıları ile bu konuda çaba gösteren paydaşlar için tasarlanmıştır.

Eğitimin Faydası

Bu eğitim:

  • ISO 31000:2018’de tarif edilen prensipleri, çerçeveyi ve prosesi ve bunların ilişkilerini anlamanıza
  • Bu standartta yer alan kılavuzlara göre bir risk yönetimi çerçevesinin uygulanması konusunda kuruluşunuza yardımcı olmanıza
  • Riski tüm seviyelerde yönetilmesi konusunda yönetim ve liderliğin rolünü anlamanıza
  • Bir referans çizgisi gözden geçirmesi yapma, boşlukları belirleme ve kuruluşunuza ISO 31000:2018’deki kılavuzlarla uyumlandırmada yardımcı olmak için bir Gantt şeması oluştumaya başlamak konusunda güven vermenize

yardımcı olacaktır.

Eğitim Yapısı

Bu eğitimi tamamladığınızda şunları yapmak için bilgi sahibi olacaksınız:

  • ISO 31000:2018 kılavuzlarının uygulanması için bir risk yönetimi çerçevesini kavramak
  • ISO 31000:2018’deki kılavuzları temel alarak, prensipler, çerçeve ve risk prosesi arasındaki ilişkileri yorumlamak (uygulama bakış açısı ile)

Bu eğitimi tamamladığınızda şunları yapmak için becerilere sahip olacaksınız:

  • Bir kuruluşun ISO 31000:2018’e göre mevcut durumu ile ilgili referans çizgisi gözden geçirmesi yapmak
  • ISO 31000:2018 kılavuzlarını temel alarak riskin yönetilmesi için gerekli prensiplerle uyumlu şekilde bir risk yönetmi çerçevesi ve risk yönetimi prosesini uygulamak

Ön Gereklilikler

Bu eğitim, BSI’ın Risk Yönetimi Gereklilikler Eğitiminde anlatılan, ISO 31000:2018’in gerekçesini ve yapısını anlamış olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle Standardın kılavuzları ile ilgili bilgilendirme yapılmayacaktır. Lütfen, Risk Yönetini Gereklilikler Eğitimimizi inceleyiniz.