ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi

Kuruluşlara yol gösterici bir kılavuz

Kuruluşlara yol gösterici bir kılavuz

Red Overlay
Red Overlay

ISO 31000 Risk Yönetimi

Uluslararası standartları yazan ve yayınlayan kuruluş olan ISO (International Organization for Standardization) artık tüm yönetim sistemi standartlarını “Yüksek Seviye Yapı” denilen ortak bir çatı altında yayınlamaya başladı. Revize olan tüm yönetim sistemleri artık “Risk” tabanlı bir yaklaşıma sahip. Standartların getirdiği  risk yaklaşımını bir tüme varım felsefesiyle “Kurumsal Risk Yönetimi” çerçevesinde tüm kuruluşunuza uygulayabilmeniz için ISO 31000 size yol gösterecek bir kılavuzdur.

BSI olarak ISO 31000 Risk Yönetimi eğitimlerimiz ve doğrulama hizmetlerimizle kurumsal risklerinizi daha iyi anlamanız ve bu risklerin üstesinden gelmeniz konusunda sizlere yardıma hazırız.

Riskleri etkin yöneten kuruluşların kendilerini korumaları ve büyümeleri daha muhtemeldir. Tüm şirketlerin karşısındaki engel, iyi uygulamayı gündelik operasyonlarına entegre etme ve kurumsal yöntemlerinin daha geniş açıda uygulamaktır.


ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı

BS ISO 31000 risk yönetimi için uluslararası standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. İster kamu, ister özel, ya da sosyal alanda çalışın, planlama, yönetim faaliyetleri ve iletişim süreçlerine uygulanabildiği için BS ISO 31000 standardından yarar sağlayacaksınız. Tüm kuruluşlar riski bir ölçüye kadar yönetirken, bu standardın en iyi uygulama tavsiyeleri yönetim tekniklerini iyileştirmek ve iş yerinde her an iş güvenliği ve sağlığını hakim kılmak için geliştirilmiştir.

ISO 31000 risk yönetimi ilke ve yönergelerini şirketinizde uygulayarak operasyonel verimi, yönetiim ve hissedar güvenini arttıracak, kayıpları en aza indireceksiniz. Bu uluslararası standart sağlık ve güvenlik performansını pekiştirmenizde, karar süreci için sağlam bir temel oluşturmanıza ve tüm alanlarda proaktif yönetimi teşvik etmenizde yardımcı olur.


ISO 31000 Standardının Yararları Nedir?

  • Operasyonel verimi ve yönetimi proaktif olarak geliştirir
  • Hissedarlarda risk yönetiminize yönelik güven oluşturur
  • Kayıpları en aza indirmek için risk analizine yönelik yönetim sistemi kontrolleri uygular
  • Yönetim sisteminin performansını ve direncini arttırır
  • Değişime etkili cevap vererek siz büyürken şirketinizi korur 

**Yaklaşan Eğitim**">**Yaklaşan Eğitim**

ISO 31000 Risk Yönetimi Eğitimi hem genel katılıma açık, hem de kuruluşunuza özel olarak düzenlenebilir.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.