ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Şirketlerin hedeflerine ulaşabilmesi için risklerini çok iyi anlamaları ve yönetmeleri gerekmektedir. 2009 yılında yayınlanan ISO 31000 Risk Yönetimi standardı risklerin şirketlerde nasıl kurulması ve yönetilmesi ile ilgili bir şablon sunmaktadır. ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi standardına göre kurulan risk modellerinin de zaman zaman denetlenerek, standarda uygunluğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Risk yönetimi modelleri doğru ve etkin kurulması ve yönetilmesi durumunda faydalı olacaklardır.

Hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve iş süreçlerinin başarısında önemli olan risklerinlerin belirlenmesi, önceliklendirilmesi, değerlendirilmesi ve öncelikli risklerle ilgili kararların alınarak uygulanması genel risk yönetiminin ana adımlarını oluşturmaktadır. Bu adımlarda yapılması gereken işler ve görevler, ISO 31000 Risk Yönetimi standardında anlatılmaktadır. Şirketlerde kurulan risk yönetimi modelinin ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Standardına uygun olup olmadığı yapılacak denetimlerle mümkün olabilecektir. Risk Yönetimi modeli nasıl denetlenir? Nelere bakılır? Eksiklikler nasıl düzeltilir ve takip edilir? Tüm bu soruların yanıtları bu eğitim sırasında uygulama ve alıştırmalarla anlatılacak, sonrasında yapılacak sınavla belirli bir başarıyı gösteren katılımcılara "ISO 31000 Risk Yönetimi İç Tetkikçi Sertifikası" verilecektir.


Kimler Katılmalı

 • Süreç Sahipleri
 • Risk Yöneticileri
 • Strateji ve İş Geliştirme Çalışanları
 • Şirket Sahipleri
 • Üst Düzey Şirket Yöneticileri
 • Departman Yöneticileri ve Çalışanları

İşinize Faydası

Risklerin belirlenmesi, modellenmesi ve ilgili risk modellerinin kurularak, analiz edilmesi ve gözden geçirilmesi ISO 31000 Risk Yönetimi standardında yazmaktadır. Bu standarda göre kurulacak risk modeli ve sistemin doğru kurulup kurulmadığı, kurulan risk yönetimi sisteminin doğru ve etkin çalıştırılıp çalıştırılmadığı yapılacak tetkiklerle mümkündür. Şirketlerin Risk yönetimi modeli nasıl tetkik edilmelidir? Bu sorunun yanıtları uygulamalarla anlatılan ISO 31000 Risk Yönetimi Tetkikçi eğitiminde verilmektedir. Her ne kadar ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı henüz belgelendirilebilen bir standard olmasa da, bu eğitim proaktif bakış açısıyla şirketlerin risk yönetimi modellerinin denetiminin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili faydalı bilgiler sunmaktadır.

Eğitim Yapısı

 • Riskin Tanımı
 • Risk Yönetiminin Amacı
 • ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı ve İçeriği
 • Risk Yönetimi Ana Terimleri ve Tanımlamaları
 • Risk Yönetimi İlkeleri
 • Risk Yönetimi Yapısı
 • Risk Yönetimi Süreci
 • Tetkikin Tanımı ve Amacı
 • ISO 19011 ve Tetkik Süreci
 • Tetkik Prensipleri
 • Tetkikin Faydaları
 • Tetkikin Türleri
 • Tetkik Programının Oluşturulması
 • Tetkik Faaliyetleri
 • Tetkik Ekibinin Seçilmesi
 • Tetkikçi Yeterliliği ve Sorumlulukları
 • Tetkikin Planlanması
 • Saha Tetkik Faaliyetlerinin Yapılması
 • Tetkik Prosesi
 • Soru Teknikleri
 • Tetkik Bulguları ve Uygunsuzluklar
 • Tetkik Raporunun Düzenlenmesi
 • DÖFİ Takibi ve Sürekli İyileştirme
 • Risk Yönetimi Yapısının Tetkiki ile İlgili Uygulamalar

Gerekli Ön Bilgi

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimine katılmak için ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Farkındalık ve Uygulama Eğitiminin alınmış olması gerekmektedir.