Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Günümüzde kuruluşlar, farklı beklentileri gözeterek yönetim sistemleri kurmak ve bu sistemleri geçmişte olduğu gibi “birbirinden bağımsız çalıştırmak” yerine “birlikte yönetmeye” her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadırlar.

Bilindiği üzere yönetim sistemi standartlarının ve kuruluşların yapısı düşünüldüğünde bu konu geçmişte daha zor ve karmaşıktı. Son dönemlerde ise standartlarda yapılan revizyonlarla bu zorluklar aşılmış, dolayısıyla birden çok yönetim sistemini (örneğin ISO 9001/ ISO 14001) entegre hale getirerek yönetmenin daha kolay, daha etkin ve daha verimli olduğu net bir biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

BSI olarak, yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkese Entegre Yönetim Sistemleri'nin tüm etkilerini anlamaları, etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirmeleri için bir dizi eğitim programı hazırladık. 

İlgilendiğiniz eğitim hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili sayfayı inceleyin. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi ihtiyacınız doğrultusunda kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir.Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Entegre Yönetim Sistemleri Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi >

Günümüzde kuruluşlar, farklı beklentileri gözeterek yönetim sistemleri kurmak ve bu sistemleri geçmişte olduğu gibi “birbirinden bağımsız çalıştırmak” yerine “birlikte yönetmeye” her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Bilindiği üzere yönetim standartlarının ve kuruluşların yapısı düşünüldüğünde bu konu geçmişte daha zor ve karmaşıktı. Son dönemlerde ise standartlarda yapılan revizyonlarla bu zorluklar aşılmış, dolayısıyla birden çok sistemi (örneğin ISO 9001/ ISO 14001/OHSAS18001) entegre hale getirerek yönetmenin daha kolay, daha etkin ve daha verimli olduğu net biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır.

TL +KDV

Eğitim Süresi: 3 Gün

Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi >

Bilindiği üzere bütün yönetim sistemlerinin olmazsa olmaz ortak şartlarından biri de “İç Tetkikler”dir. Geleneksel tanımla iç tetkikler, “iyileştirme” ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli düzeltici faaliyetlere ışık tutmak amacıyla bir yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu, etkinliğini “sistematik biçimde” değerlendirme faaliyetleridir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu faaliyetlerin yetkin kişilerce yönetilmesi işin doğasında vardır. Bu eğitimin başlıca amacı, iç tetkik sürecini yönetebilecek yetkinlikte tetkikçiler yetiştirmektir.

TL +KDV

Eğitim Süresi: 2 Gün