Entegre Yönetim Sistemleri Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi

Günümüzde kuruluşlar, farklı beklentileri gözeterek yönetim sistemleri kurmak ve bu sistemleri geçmişte olduğu gibi “birbirinden bağımsız çalıştırmak” yerine “birlikte yönetmeye” her zamankinden daha çok ihtiyaç duymaktadırlar. Bilindiği üzere yönetim standartlarının ve kuruluşların yapısı düşünüldüğünde bu konu geçmişte daha zor ve karmaşıktı. Son dönemlerde ise standartlarda yapılan revizyonlarla bu zorluklar aşılmış, dolayısıyla birden çok sistemi (örneğin ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001) entegre hale getirerek yönetmenin daha kolay, daha etkin ve daha verimli olduğu net biçimde ortaya çıkmış bulunmaktadır.


Kimler Katılmalı

 • Yeni baştan bir “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturmak ya da yakın geçmişte entegre hale getirilmiş sistemlerinde “hızlı gelişme” kaydetmek isteyen yöneticiler;
 • Mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini güncellemek ve diğer sistemlerle uyumunu kolaylaştırmak isteyen yöneticiler;
 • Mevcut ISO 9001 ve/veya ISO 14001, ISO 45001 (veya varsa daha başka) sistemlerini birlikte yönetmeyi düşünen yönetici ve uygulayıcılar.

İşinize Faydası

 • İşe daha iyi odaklanma,
 • Verimlilik artışı,
 • Daha az bürokrasi,
 • Masrafları azaltma,
 • Mevcut yönetim sistemlerine basitleştirilmiş yaklaşım.

Eğitim Yapısı

Sağlanan eğitim materyalleri, tartışmalar ve uygulamalarla aşağıdaki konular ayrıntılı olarak irdelenmektedir:

 • Entegre Yönetim Sistemlerine giriş, yararları,
 • Yönetim standartları tanıtımı,
 • Prosesler ve proses geliştirme,
 • Politika ve planlama,
 • Uygulama ve işletme,
 • Dokümantasyon,
 • Performans değerlendirme ve tetkik,
 • Yönetim gözden geçirme,
 • Proje planlama.

Gerekli Ön Bilgi

Entegre Yönetim Sistemleri Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir. Bu eğitim farklı standart kombinasyonlarında da düzenlenebilmektedir.