Entegre Yönetim Sistemleri

Entegre Yönetim Sistemleri

Birlikte büyüme – yönetim sistemlerine entegre yaklaşım

Birlikte büyüme – yönetim sistemlerine entegre yaklaşım

Red Overlay
Red Overlay

Entegre Yönetim Sistemleri

PAS 99, ISO guide 72'nin (yönetim sistemi standartları yazma standardı) altı genel koşulunu temel alan, dünyanın ilk entegre yönetim sistemi gereksinimi belirtimidir.

Bu standardı işlemlerinizi ve prosedürlerinizi daha etkili faaliyet göstermenizi sağlayan tek bir yapı halinde birleştirme yönündeki pazar gereksinimine yanıt olarak geliştirdik.


Entegre Yönetim Sistemlerinin Faydaları

Entegre Yönetim sertifikasyonu, tüm sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi gösterir ve potansiyel müşterilerin, tedarikçilerin, yatırımcıların ve hissedarların kuruluşunuza duyduğu güveni pekiştirir.

Bu halka iyi ilişkiler kurmaktan çok daha fazlasıdır. Uygulama ve sertifikasyon daha az masraf ederek işinizin kat hanesinde önemli bir fark yaratabilirsiniz.

Sağlayacağınız yararlardan bazıları:

  • Daha az maliyet – iç tetkikin, belge denetimlerinin, eğitim ve yönetimin yinelenmesini önlemek ve geleceğin yönetim sistemlerini bugünden benimsemek veriminizi artırır
  • Zamandan tasarruf – tek bir yönetim incelemesi kullanarak
  • İş risklerini yönetme konusunda bütünsel bir yaklaşım – herhangi bir eylemin bütün sonuçlarının, bu sonuçların birbirlerini ve ilişkili riskleri nasıl etkilediğinin de  göz önünde bulundurulması sağlanarak
  • Daha az yineleme ve bürokrasi – tek bir işlemler kümesi benimseyerek söz konusu standartların gerekliliklerinin koordine edilmesi, iş yüklerinin hafifletilmesi ve birbirinden farklı sistemlerden kaçınılması
  • Sistemler arasında daha az çakışma – kalite ve çevre konusunda farklı anlayışların çakışmasının önlenmesiyle sorumluluklar baştan belirlenir
  • Geliştirilmiş hem iç hem dış iletişim – tek bir hedef kümesi belirleyerek ekip yaklaşımı kültürü gelişebilir ve iletişimi geliştirebilir
  • Geliştirilmiş iş odağı – işin stratejik hedeflerine bağlı tek bir sistemin olması kuruluşun sürekli gelişimine katkıda bulunur
  • Daha yüksek çalışan morali ve motivasyonu – görev ve sorumlulukları hedeflerin bir parçası haline getirerek ve aradaki bağı güçlendirerek değişikliklerin ve yeni girişimlerin daha kolay uygulanmasını sağladığı gibi daha dinamik ve daha başarılı bir şirket kurulmasına katkıda bulunur
  • Optimize edilmiş iç ve dış denetimler – gereken denetim sayısını en aza indirerek ve katılımcı sayısını mümkün olduğunca artırarak

Entegre Yönetim sertifikasyonunda pazarın tartışmasız öncüsüyüz. Bu standardı biz başlattığımız için de bu standart konusunda bizim kadar bilgi ve birikim sahibi başka bir kuruluş yok. Ayrıca işinizdeki entegre potansiyeli açığa çıkarmak için entegre bir yönetim sisteminin avantajlarından nasıl sonuna kadar yararlanacağımız da çok iyi biliyoruz.Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimleri

Entegre Yönetim Sistemlerini tam anlamanızı sağlamak için hızlandırılmış öğrenme yöntemleri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitiminize sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları bütünlüğü ile bir boyut kazandırıyoruz.