Entegre Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi

Bilindiği üzere bütün yönetim sistemlerinin olmazsa olmaz ortak şartlarından biri de “İç Tetkikler”dir. Geleneksel tanımla iç tetkikler, “iyileştirme” ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli düzeltici faaliyetlere ışık tutmak amacıyla bir yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu, etkinliğini “sistematik biçimde” değerlendirme faaliyetleridir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bu faaliyetlerin yetkin kişilerce yönetilmesi işin doğasında vardır. Bu eğitimin başlıca amacı, iç tetkik sürecini yönetebilecek yetkinlikte tetkikçiler yetiştirmektir.


Kimler Katılmalı

 • Entegre Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdüne bağlı kalmayı benimsemiş yöneticiler,
 • İç tetkik sürecinde görev alması düşünülen, bu alanda yetkinlik kazanmayı hedeflemiş iç tetkikçi adayları.

İşinize Faydası

 • Uygulamada sık rastlanan (tekrarlayan) problemli ve iyileştirmeye açık zayıf alanların belirlenmesi sağlanmış ve belirlenen iyileştirme faaliyetlerinin takibine sistematik bir yaklaşım getirilmiştir.
 • Bu amaca ulaşmada etkin görev üstlenecek tetkikçilerin özgüvenlerinin artırılması ve uzmanlık kazanmalarına olanak yaratılmış olacaktır.

Eğitim Yapısı

 • ISO 9001, ISO 14001 yönetim standartlarının gereklilikleri,
 • Tetkik nedir? Niçin uygulanır?
 • Uygun iç tetkik planlama,
 • ISO 19011 standardının tanıtımı,
 • Tetkik planlama, uygulama ve raporlama,
 • Tetkikçilerin görev ve sorumlulukları,
 • Tetkikçilerin özellikleri ve tetkik teknikleri,
 • Takip Tetkikleri,
 • Tetkikte iletişim.

Gerekli Ön Bilgi

İlgili standartlar hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmak gereklidir. Bu eğitim farklı standart kombinasyonlarında da düzenlenebilmektedir.