De nieuwe ISO 14001:2015 is gepubliceerd

De nieuwe, herziene norm ISO 14001:2015, 's wereld eerste internationale norm voor milieumanagement, is gepubliceerd. Deze publicatie markeert het hoogtepunt van milieudeskundigen uit 70 verschillende landen en is een significante mijlpaal die een impuls zal geven aan het bestaan van het milieumanagement doordat het tot in de kern van de organisatie wordt gebracht.

De nieuwe norm zorgt ervoor dat de organisaties op de hoogte blijven van de wijzigingen binnen milieumanagement, maar het helpt hen ook in het reduceren van afval, het besparen van energie en het beschermen van hun reputatie bij beleggers, klanten en het publiek. Geschreven  volgens de nieuwe High Level Structure (HLS) zal ISO 14001:2015 eenvoudiger kunnen worden geïntegreerd in combinatie met andere managementsystemen en dit draagt bij aan de efficiëntie en zorgt voor kostenbesparing.

Neem uw voorsprong en start met de BSI transitie trainingen

Nu de nieuwe norm is gepubliceerd, heeft u 3 jaar de tijd om over te stappen. Hoe vroeger u overstapt, hoe sneller u profiteert van de voordelen van de nieuwe norm.  Ons trainingsaanbod is ontwikkeld door experts die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de nieuwe norm. Onze trainingen bieden u alle ondersteuning die u nodig heeft voor een soepele transitie naar de 2015 versie.


De ISO 14001 revisie in detail


Voordelen van de nieuwe norm

Breng continue milieuverbetering in het hart van uw organisatie.
De herziene norm verzekert u dat milieumanagement nu compleet is geïntegreerd in en uitgelijnd met de strategie binnen uw organisatie. Deze strategische focus resulteert in de optimalisatie van de prestatie van uw milieumanagementsysteem door het meer duurzaam en kostenbesparend te maken en te helpen bij het bewaren van de wereldwijde duurzame bronnen.

Leiderschap

De grotere invloed van het top management op het managementsysteem verzekert dat de gehele organisatie meer gemotiveerd tegenover de organisatiedoelstellingen staat.

Verbeterde milieuprestatie

Organisaties moeten stappen nemen om het milieu te beschermen en de milieuprestaties te verbeteren. Een goed geïntegreerd milieumanagementsysteem zorgt voor de vermindering van boetes en kunnen vaak zorgen voor het identificeren van mogelijkheden om geld te besparen.

Een geïntegreerde benadering
Doordat de nieuwe structuur is toegepast op alle nieuwe ISO normen, wordt het voor u makkelijker gemaakt om meervoudige managementsystemen te implementeren.


Revisie in meer detail

De nieuwe norm, verwacht in september 2015, is gebaseerd op Annex SL - de nieuwe High Level Structure (HLS) dat een framework met zich meebrengt dat toepasbaar is op alle managementsystemen. Dit helpt om consistent te blijven en 1 taal te spreken bij alle standaarden.

De belangrijkste wijzigingen binnen de nieuwe norm zijn:

* De focus op leiderschap

* De focus op risico management

* Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen

* Communicatie en bewustwording

* Minder voorgeschreven eisen

Door de komst van deze nieuwe norm, wordt het voor organisaties eenvoudiger om hun milieumanagementsysteem op te nemen in de core business en grotere voordelen te realiseren.