ISO 9001:2015 Baş Uygulayıcı Eğitimi

Bu eğitim ISO 9001 gereklilikler ve uygulama eğitimlerimizin içeriklerini birleştirmektedir. Böylece katılımcılara standartla ilgili derinlemesine bir kavrayış sağlayacaktır. Standardı kuruluşunuzda uygulamak için en iyi uygulama metotlarını sağlayacak olan bu eğitim, katılımcılara liderlik, yönetimin etkin delegasyonu, problem çözme ve motivasyon gibi sosyal becerileri öğreterek etkinliği güvence altına alacaktır. Eğitim sonunda bir sınav gerçekleşecektir.


Kimler Katılmalı

ISO 9001:2015 yönetim sisteminin yönetilmesi ve uygulanmasından sorumlu kişiler 

Ne Öğreneceğim?

 • ISO 9001 tarihçesi ve gelişimi
 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) nedir
 • Bir KYS’nin faydaları
 • Kullanılan terimler ve tarifler
 • Temel kavramlar, prensipler ve yapı
 • ISO 9001:2015 ana maddeleri
 • PUKÖ döngüsünü takip ederek ISO 9001:2015’in uygulanması için temel çerçeveyi anlamak
 • ISO 9001:2015’in temel kavramlarını ve şartlarını uygulama bakış açısı ile yorumlamak
 • Etkin bir KYS uygulamasının bir kuruluşa olan faydalarını belirlemek
 • Bir kuruluşun ISO 9001:2015’e göre mevcut durumu ile ilgili referans çizgisi gözden geçirmesi yapmak
 • ISO 9001:2015’in temel kavramlarını uygulamak
 • ISO 9001:2015’in temel şartlarını uygulamak

Uygulama projesinin yönetilmesi, destek ve planlama araçları, etkin delegasyon ve motivasyon dahil olmak üzere liderlik becerilerini belirlemek 

Eğitimin Faydası

 • 9001 gereklilikleri ile ilgili derinlemesine bilgi kazanmak
 • Bu bilgi birikimini kuruluşunuzda uygulamak için güven kazanmak
 • Detaylı bir boşluk analizi yapabilmek ve proje planı hazırlayabilmek
 • Etkin uygulama için her maddenin ne gerektireceğini bilmek
 • Kuruluşunuz içerisinde ISO 9001:2015 yönetim sisteminin etkin olarak uygulanmasını etkin bir şekilde yönetmek için sosyal ve yönetim becerileni geliştirmek

Eğitim sonunda sınavı tamamlayarak bilgi birikiminizi kanıtlamak

Eğitim Sonunda

Eğitimi tamamladığınızda, uluslararası tanınırlığa sahip bir BSI Eğitim Akademisi Sertifikasına sahip olacaksınız.