ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Günümüzün tempolu koşullarında, müşteriler fazla talepkardır ve rekabet yoğundur. Hayatta kalmak ve uzun vadeli başarı için kaliteli ürün ve hizmetlerin teslim alınması her şeyden daha önemlidir . Uluslararası tanınırlığı olan  Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’ne sahip olmak size kurumsal  performansın geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve  rekabet üstünlüğü kazanılması konusunda imkan verir.

 

 

Bu eğitimde, etkili KYS Yapısı ve gereklilikleri tanımlanır ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiği aktarılır. ISO 9001:2015’in tarihçesi ve gelişimi, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standartlaştırılmış yüksek seviye yapı hakkında detaylı bir anlayış kazanılması sağlanır. Kuruluşunuz içerisinde var olan süreçler için standardın ana kavramlarını ve prensiplerini yorumlamayı ve uygulamayı öğrenirsiniz.

 

Eğitim Yapısı

Kursun sonunda
  • Kaliteyi tanımlamak,
  • Kalite Yönetim Sistem standartlarının gelişimi,
  • ISO 9000:2005 serilerinin yapısı
  • ISO 9001 maddelerinin herbirinin tartışılması,
  • Dokümantasyonun önemi
  • BSI tetkik ve belgelendirme prosedürleri

gibi başlıklara hakim olacaksınız.