ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Günümüzün tempolu koşullarında, müşteriler fazla talepkardır ve rekabet yoğundur. Hayatta kalmak ve uzun vadeli başarı için kaliteli ürün ve hizmetlerin teslim alınması her şeyden daha önemlidir . Uluslararası tanınırlığı olan  Kalite Yönetim Sistemi (KYS)’ne sahip olmak size kurumsal  performansın geliştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve  rekabet üstünlüğü kazanılması konusunda imkan verir.

 

 

Bu eğitimde, etkili KYS Yapısı ve gereklilikleri tanımlanır ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiği aktarılır. ISO 9001:2015’in tarihçesi ve gelişimi, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standartlaştırılmış yüksek seviye yapı hakkında detaylı bir anlayış kazanılması sağlanır. Kuruluşunuz içerisinde var olan süreçler için standardın ana kavramlarını ve prensiplerini yorumlamayı ve uygulamayı öğrenirsiniz.

 

Kimler Katılmalı

ISO 9001:2015  KYS ’nin Planlanması ,uygulaması, korunması ,idare edilmesi veya tetkik edilmesi süreçlerinde yer alanlar katılabilir.

İşinize Faydası

Bu eğitimi tamamladığınızda ;

 • ISO 9001:2015 ‘in anahtar gerekliliklerinin ve faydalarının tanımlanması,
  • Kalitenin yönetilmesi ve sürekli iyileştirmenin yürütülmesi,
  • Kalitenin kuruluşun merkezinde olmasını sağlamak için adımların atılması,
  • Müşterilerin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarının iyi bir şekilde karşılanarak müşterilerin cezbedilmesi ve elde tutulması nasıl sağlanır,

gibi konularda bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim Yapısı

Kursun sonunda
 • Kaliteyi tanımlamak,
 • Kalite Yönetim Sistem standartlarının gelişimi,
 • ISO 9000:2005 serilerinin yapısı
 • ISO 9001 maddelerinin herbirinin tartışılması,
 • Dokümantasyonun önemi
 • BSI tetkik ve belgelendirme prosedürleri

gibi başlıklara hakim olacaksınız.

Gerekli Ön Bilgi

Eğitimden önce herhangi bir ön bilgi gerekli değildir, fakat  eğitime katılmadan önce standardın okunması faydalı olacaktır.