ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

İyi şirketler kaliteyi anlar; mükemmel şirketlerse uygular. Etkisiz bir kalite yönetim sistemi zamanınıza, paranıza ve müşterilerinize mâl olabilir. Bu yüzden kaliteyi yönetim sistemini en başından itibaren uygulamak önemlidir.  ISO 9001:2015'e dayanan bir yapı uygulamak, kuruluşunuzdaki ürün ve hizmetlerin sürekliliğinin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirmenin yürütülmesi konularında size yardımcı olur.

Kuruluşunuzda ISO 9001:2015’in temel prensiplerinin uygulaması için gerekli becerilerin kazanılması gerekmektedir. Uygulama eğitiminde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayabilmek için gereken bilgi ve deneyim katılımcılara aktarılmaktadır. 


Kimler Katılmalı

ISO 9001:2015  KYS ’nin planlanması ,uygulanması, korunması ve idare edilmesinde görev alanlar katılabilir.

İşinize Faydası

Bu eğitimi  tamamladığınızda;

  • Etkili bir KYS uygulamada kuruluşunuz için temel faydaların tanımlanması,
  • Uygulama için gerekli olan planın geliştirilmesi ve kaynakların belirlenmesi,
  • Kanıtlanmış araçları ve teknikleri kullanarak, yürütmede iyi uygulamaları tatbik etmek,
  • Müşteri gereksinimleri ve pazar değişiklikleri için daha iyi yanıt sağlayan bir sistemin uygulanması,
  • Müşteri ihtiyaçlarının sürekli karşılanması ve müşteri memnuniyetinin artırılması için ürün ve hizmetlerin sağlanması,

gibi konularda bilgi sahibi olacaksınız.

Eğitim Yapısı

  • PUKÖ döngüsünü takip ederek ISO 9001:2015’in uygulanması için tipik bir çerçeve,
  • Uygulama açısından ISO 9001:2015 anahtar kavramlar ve gerekliliklerin dikkate alınması,
  • ISO 9001:2015'in temel kavramlarının ve gerekliliklerinin uygulanması
  • ISO 9001:2015'in spesifik dokümante edilmiş bilgi gereklilikleri
  • Mevcut sisteminizin referans çizgisi gözden geçirmesinin yürütülmesi için boşluk analizinin kullanılması 

Gerekli Ön Bilgi

ISO 9001:2015 ve KYS ‘nin temel prensiplerini iyi biliyor olmalısınız. Eğer bilmiyorsanız, ISO 9001:2015 Gereklilikler eğitimine katılmanızı öneririz.