ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

ISO 50001 enerji yönetimi eğitimleri, enerji performansınızın ve verimliliğinizin artırılması için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmanıza yardımcı olur.

ISO 50001, uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. ISO 50001 kuruluşunuzun enerji politikasını geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olur, enerji tüketimindeki önemli alanları belirleyerek maliyetlerinizi azaltmanızı sağlar. Ayrıca enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını saptar. 

Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir.

ISO 50001 Eğitimleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi >

Bu iki günlük eğitim, ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 standartlarını temel alan bir enerji yönetim sistemi iç tetkikinin esaslarını içermektedir. Tartışmalar ve uygulamalı alıştımalar ile hem standardın temellerini, hem de bir iç tetkikin nasıl planlanacağını, gerçekleştirileceğini ve raporlanacağını öğreneceksiniz.

Eğitim Süresi: 2 Gün

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi (CQI ve IRCA Onaylı) >

Bu eğitim ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 gerekliliklerine göre etkin enerji yönetim sistemi (ENYS) tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz için gerekli becerileri sağlar. Eğitimde, bir ENYS’nin bağımsız tetkiki ile ilgili prensipleri ve uygulamaları açıklanır ve katılımcılara bir tetkik programının yönetilmesinden tetkik sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm tetkik süreci anlatılır. 

Eğitim Süresi: 5 Gün