ISO 50001 Eğitimleri

Günümüz pazar şartlarının rekabetçi yapısı kuruluşları karlılığın artırılması yönünde oldukça zorlamaktadır. Bu noktada, ihtiyaç duyduğu enerjiyi verimli bir şekilde kullanan ve enerji tasarrufu için projeler geliştiren kuruluşlar, çevreyi korumanın yanısıra, oldukça önemli maddi kazançlar da sağlamaktadırlar.

ISO 50001 eğitimlerimiz, enerji performansınızın ve verimliliğinizin artırılması için gerekli sistemleri ve süreçleri kurmanıza yardımcı olur. Ayrıca enerji tüketiminin ve maliyetlerinin azaltılmasında size yol gösterir. 


ISO 50001, uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. ISO 50001 Standardı, ENYS (Enerji Yönetim Sistemi) için gereklilikleri tanımlar. Bu standart, kuruluşunuzun enerji politikasını geliştirmesine ve uygulamasına yardımcı olurken enerji tüketimindeki önemli alanları belirler. Ayrıca enerji yönetimi araçlarını, hedeflerini ve programlarını saptar. 

Farkındalık, Uygulama, İç tetkikçi ve Baş Tetkikçi Eğitimlerimizle, ihtiyacınıza uygun olan eğitimi alıp bu konuda yetkinliğinizi artırabilirsiniz.

 

BSI olarak, standardı uygulamaya yeni başlayanlardan profesyonellere kadar herkes için, ISO 50001'in tüm etkilerini anlamaları, kendi kuruluşlarında etkin olarak uygulamaları ve yönetim sistemlerinin performansını sürekli iyileştirebilmeleri için bir dizi eğitim programı hazırladık. 

İlgilendiğiniz eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sayfaları inceleyin. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir.ISO 50001 Eğitimleri

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

650 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 1 Gün

    Bu bir günlük eğitim, ISO 50001 standardına bağlı olarak, bir enerji yönetim sistemi kullanmanın, gereksinimleri ve faydaları hakkındaki kavramlara genel bir bakış sağlamaktadır. Alanında deneyimli eğitmenlerimiz, ISO 50001 gerekliliklerinin altını çizerek, enerji etkinliğinin artması, hedeflere ulaşmakta yardımcı olması ve enerji maliyetlerinin azaltılması için, prosedürlerin ve politikaların nasıl geliştirileceğini ve sistematik olarak nasıl yönetileceğini anlatacaklardır. Ayrıca, bu eğitim ISO 50001 ile diğer ISO 14001 gibi standartların entegre edilmesindeki değeri de vurgulayacaktır.

Detaylı Bilgi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

925 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 2 Gün

    Bu iki günlük eğitim, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin (ENYS) adım adım nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterecektir. Bu eğitim, organizasyonların enerji performansı, enerji verimliliğini artırmak için gerekli sistemleri ve süreçleri kurması ve enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltması için gerekli olanakları sağlar. Deneyimli eğitmenler adım adım, standardın gerekliliklerini, uygulama perspektifinde gözden geçirecektir.

Detaylı Bilgi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

925 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 2 Gün

    Bu iki günlük eğitim boyunca, ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 standartlarını temel alan bir enerji yönetim sistemi iç tetkikinin esasları konusunda eğitileceksiniz. Tartışmalar ve uygulamalı alıştımalar ile hem standardın temellerini, hem de bir iç tetkikin nasıl planlanacağını, gerçekleştirileceğini ve raporlanacağını öğreneceksiniz. Eğitim katılımcıları, kuruluşlarında uyguladıkları enerji yönetim sisteminin etkinliğini gözden geçirmek için gerekli pratik tetkik bilgilerini kazanacaklardır.

Detaylı Bilgi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17583)

2300 TL
+KDV

Eğitim Süresi: 5 Gün

    ISO 50001:2011 Baş Tetkikçi Eğitimi; ISO 50001:2011 ve ISO 19011:2002 şartlarına uygun olarak etkin enerji yönetim sistemi (ENYS) tetkikleri yapmanız ve yönetmeniz için gerekli becerileri sağlar. Eğitimde, bir ENYS’nin bağımsız tetkiki ile ilgili prensipleri ve uygulamaları açıklanır, ve katılımcılara bir tetkik programının yönetilmesinden tetkik sonuçlarının raporlanmasına kadar tüm tetkik prosesi anlatılır. Eğitim süresince, sınıf anlatımları, uygulamalı canlandırmalar, grup çalışmaları, ve tartışmalardan oluşan dengeli bir programla, gerekli tetkik becerilerini kazanacaksınız. Buna ek olarak, eğitim sırasında ISO 50001 standardının ISO 14001 gibi diğer yönetim sistemleriyle entegrasyonu da tartışılacaktır.

Detaylı Bilgi ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Tetkikçi/Baş Tetkikçi Eğitimi (IRCA Onaylı A17583)