ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Amacı, bir kuruluşta, enerji performansının sürekli iyileştirilmesinde sistematik bir yaklaşım sağlayarak enerjinin etkin yönetilması konusunda bilgi sahibi olmak olan bu bir günlük ISO 50001:2018 gereklilikler eğitimimiz, alıştırma temelli, katılımcı merkezli bir yaklaşım kullanmaktadır. Bu, enerji yönetimi tecrübelerinizi ve bilgi birikiminizi diğer katılımcılarla paylaşmanıza, kalıcılığı arttırmak için sunulan bilgileri hayata geçirmenize ve iş yerinize döndüğünüzde uygulama prosesinizi desteklemenize yardımcı olacaktır.

Dünya çapında bir BSI eğitmeninin tam desteği ile, ISO 50001, standarttaki ortak terimler ve tarifler, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri (EnYS) ile ilgili anahtar kavramlar ve gereklilikleri öğreneceksiniz.

Yüksek etkiye sahip hızlandırılmış öğrenme yaklaşımımız, bilgilerin kalıcılığını ve becerilerin uygulanmasını iyileştirerek öğrenmeyi arttırmaktadır. Bu eğitim, materyalleri daha iyi anlamayı ve iş performansınıza daha fazla etki etmeyi sağlayan, alıştırma temelli bir eğitimdir.


Kimler Katılmalı

Bir ISO 50001 Enerji yönetim sisteminin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi, izlenmesi veya tetkik edilmesinde yer alan herkes  

İşinize Faydası

Bu eğitim:

 • Etkin bir enerji yönetim sistemine sahip olmanın önemini ve faydalarını anlamak ve açıklamak
 • Kuruluşunuzun, enerjiyi kullanım şeklini sürekli iyileştirmesine olanak sağlayan bir EnYS geliştirmek ve uygulamak
 • Kuruluşunuz için enerji tüketimi ve verimliliğini yönetmek
 • Enerji performansının, bir kuruluşun performansında nasıl anahtar bir unsur olduğunu ve EnYS’nizi kuruluşunuzun genel stratejisi ile entegre etmenin faydalarını anlamak
 • İş arkadaşlarını motive etmek, sistemi uygularken ve sürdürürken onların taahhüt ve iş birliklerini edinmek
 • Üst yönetiminizi standardın gereklilikleri ile ilgili bilgilendirmek, onlara sonraki adımlar ile ilgili karar vermede yardımcı olmak ve uygulama kararları ve tetkik şartları ile ilgili rehberlik sağlamak
 • Birleşmiş Milletler iklim değişikliği sözleşmelerini desteklemek amacıyla iklim değişikliği eylemlerini hızlandırmak için enerji yönetim sistemlerinin oynadığı rolün önemini anlamak
 • Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve yönetişim girişimlerini, marka ve tanınırlığını anlamada kuruluşunuza destek vermek

konularında yardımcı olacaktır

Eğitim Yapısı

Bu eğitimi tamamladıklarında katılımcılar aşağıdaki bilgilere sahip olacaklardır:

 • Bir enerji yönetim sistemi nedir
 • Bir EnYS bir kuruluş için neden önemlidir ve faydaları
 • ISO 50001:2018’in tarihçesi ve istenen sonuçları
 • Kullanılan terimler ve tarifler
 • ISO 50001:2018’in anahtar kavramları ve yapısı
 • ISO 50001:2018’in temel şartları

Eğitimi tamamladığınızda, uluslararası tanınırlığa sahip BSI Eğitim Akademisi sertifikasına sahip olacaksınız.

Gerekli Ön Bilgi

Resmi bir ön gereklilik olmamakla birlikte, eğitime gelmeden önce katılımcıların standardı okumaları faydalı olacaktır.

 

İlgili Eğitimler

ISO 50001:2018 Uygulama Eğitimi ve ISO 50001:2018 İç Tetkikçi Eğitimi de ilginizi çekebilir.