ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Bu bir günlük eğitim, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına bağlı olarak, bir enerji yönetim sistemi kullanmanın, gereksinimleri ve faydaları hakkındaki kavramlara genel bir bakış sağlamaktadır. Alanında deneyimli eğitmenlerimiz, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerinin altını çizerek, enerji etkinliğinin artması, hedeflere ulaşmakta yardımcı olması ve enerji maliyetlerinin azaltılması için, prosedürlerin, politikaların nasıl geliştirileceğini ve sistematik olarak nasıl yönetileceğini anlatacaklardır. Ayrıca, bu eğitim ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile diğer ISO 14001 gibi standartların entegre edilmesindeki değeri de vurgulayacaktır.


Kimler Katılmalı

 • Orta düzey yöneticiler
 • Enerji yönetim sisteminden sorumlu personel
 • Enerji performansını ve enerji etkinliğini arttırmak konusu ile ilgilenen herkes
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi konusunda bireysel olarak daha fazla bilgi almak isteyen herkes

İşinize Faydası

 • Enerji Yönetimi ile ilgili uygulamalar konusunda bilinç yaratmak
 • Enerji maliyetlerini azaltmak ve enerji perfomansını arttırmak,
 • Enerji performans hedefleri ve yasal gereklilikler hakkında güvenli bilgi edinmek
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını, uluslararası alanda enerji yönetimi konusundaki en iyi uygulama olarak takdir etmek,
 • Kaynakları korumak anlamında, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin diğer yönetim sistemi standartları ile entegre edilebilmesi.

Eğitim Yapısı

Bu eğitimi tamamladıklarında katılımcılar şunları yapabiliyor olacaklardır ;

 • Enerji Yönetim Sistemi’nin amacını tartışabilmek,
 • Enerji Yönetim Sistemi’nin faydalarını açıklayabilmek,
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'nin  gerekliliklerini anlatabilmek.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.