ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Bu iki günlük eğitim, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin (ENYS) adım adım nasıl uygulanacağı konusunda yol gösterecektir. Bu eğitim, organizasyonların enerji performansı, enerji verimliliğini artırmak için gerekli sistemleri ve süreçleri kurması ve enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltması için gerekli olanakları sağlar. Deneyimli eğitmenler adım adım, standardın gerekliliklerini, uygulama perspektifinde gözden geçirecektir.

Eğitim içerisinde aşağıdaki konularda yol gösterilecektir;

 • Gerekli dökümanların oluşturulması,
 • Enerji Yönetim Sisteminin izlenmesi,
 • Enerji performansında sürekli iyileştirmenin başarılması,


Çalışma notları ve eve götürülebilen araçlar, organizasyonunuzun proseslerini uygulama sırasında başvurabileceği etkin bir öğrenme yöntemi olacaktır. Bu eğitimde aynı zamanda ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile diğer ISO 140001 gibi standartların entegre edilebilirliği konusunda bilgi verilecektir. 


Kimler Katılmalı

 • Enerji performansını ve enerjiyi arttırmak ile ilgilenen herkes,
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni uygulamak isteyenler,
 • Enerji Yönetimi ile ilgili sorumlular;
 • Enerji yöneticileri ( yönetim temsilcileri, saha yöneticileri, faaliyet yöneticileri)
 • Enerji koordinatörleri ( süreç sahipleri, mühendisler)

İşinize Faydası

 • Enerji etkinliğini ve performansını arttırarak, Seragazı Emisyonlarını (GHG) ve diğer ilgili çevresel etkileri azaltarak, paradan tasarruf etmek.
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni uygulamak için yetkin olmak,
 • Sağlam bir Enerji Yönetim Sistemi uygulama konusunda yeterliliğinize güvenmek,
 • Kuruluşunuz içinde en iyi uygulama Enerji Yönetim Sistemi bilinci ve anlayışı oluşturmak için yeterlilik,
 • Kuruluşunuzda Enerji Yönetim Sistemi uygulamalarının farkındalığını ve bilincini inşa etme konusunda yeterlilik,
 • Yasal gereklilikleri sağlayan ve enerji performansı hedeflerini başaran güvenilir bir sistem inşa edebilmek,
 • Müşteriler tarafından sanayide tanınabilirlik kazanma ve etkinliği arttırma,
 • Kaynaklardan tasarruf etmek için, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile diğer yönetim sistemlerinin entegrasyonuna yardımcı olmak.

Eğitim Yapısı

Bu eğitimi tamamladıklarında, katılımcılar şunları yapabiliyor olacaklardır:

 • Enerji yönetiminin esaslarını tartışabilmek,
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerini bir uygulama perspektifinden yorumlayabilmek,
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ni uygulamak için gerekli olan kaynakları belirleyebilmek,
 • Enerji politikalarını, proseslerini, hedeflerini ve ölçme methodlarını geliştirebilmek;
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni uygulayabilmek için plan geliştirebilmek;
 • Temel enerji performans kriterlerini tanımlayarak geliştirebilmek;
 • ENYS’ni diğer yönetim sistemleri ile entegre edebilmek;
 • Enerji performansını arttırmak için, iç kıyaslama, ölçme ve dokümantasyon kurabilmek.
 • Bir enerji yönetim sistemi tetkikini raporlamak ve takibini yapmak.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir