Richtlijn niet-automatische weegwerktuigen (NAW)

Niet-automatische weegwerktuigen (NAW’s), (weegwerktuigen die zwaartekracht nodig hebben om de massa te bepalen en tussenkomst van een bediende nodig hebben tijdens het wegen), die voor het eerst op de EU-markt worden gebracht en in EU-lidstaten worden gebruikt, dienen de Richtlijn niet-automatische weegwerktuigen 90/384/EEC zoals aanpast door richtlijn 93/68/EEC na te leven.

In het Verenigd Koninkrijk is de richtlijn ingevoerd via de Non-Automatic Weighing Instrument Regulations 2000 (SI 2000/323). Andere lidstaten hebben hun eigen implementatiewetgeving.  

BSI is al bij de NAW-richtlijn betrokken sinds de implementatie ervan in 1993. BSI was het eerste Britse auditsorgaan dat een aangemelde instantie werd voor de doelen van de kwaliteitssysteemaudit voor de NAW-richtlijn. We hebben een aanzienlijke kennisbank opgebouwd over de implementatie en toepassing van de richtlijn.

We kunnen meer informatie geven over het type onderzoekseisen en -routes, conformiteitseisen en auditsprocedures, en eisen met betrekking tot het NAW-kwaliteitssysteem, -toepassing en -goedkeuringsproces en offertes.

Voor sommige instrumenten, zoals keuken- of badkamerweegschalen voor persoonlijk gebruik thuis, zijn de eisen simpel: alleen de naam van de fabrikant en de weegcapaciteit dient op het werktuig geplaatst te worden.

Voor andere instrumenten, zoals winkel- en industriële weegmachines, weegsystemen voor bij de kassa in de supermarkt, weegbruggen, weegschalen voor in laboratoria of farmaceutische omgevingen, medische weegmachines, bedoeld om voor het eerst op de EU-markt te worden gebracht en voor andere doeleinden te worden gebruikt, bijvoorbeeld commerciële transacties; tolberekeningen, tarieven, belastingen, bonussen, boetes, uitkeringen, schadevergoedingen of gelijksoortige betalingen; bepaling van massa voor de uitvoering van wetten of regelgeving en deskundige meningen in rechtszaken; bepaling van massa in de geneeskunde voor het wegen van patiënten met als doel bewaking, diagnose en medische behandeling; bepaling van massa voor het maken van medicijnen op recept in een apotheek en bepaling van massa in analyses die worden uitgevoerd in medische of farmaceutische laboratoria; bepaling van prijzen op basis van massa voor de doeleinden directe verkoop aan het publiek en het opmaken van voorverpakkingen;

Zijn de eisen aanzienlijk omvangrijker:

NAW’s moeten EC-typeonderzoek ondergaan (de procedure waarbij een voor NAW aangemelde instantie verifieert en certificeert dat een werktuig, vertegenwoordiger van de beoogde productie, aan de eisen van de richtlijn voldoet die daarop van toepassing zijn) en een EC-typegoedkeuringscertificaat hebben gekregen.

NAW’s moeten in overeenstemming met het EC-typegoedkeuringscertificaat worden vervaardigd en geëtiketteerd en voorzien zijn van een CE-markering in overeenstemming met de NAW-richtlijn en andere richtlijnen die van toepassing zijn.

NAW’s dienen aan eerste conformiteitsauditsprocedures onderworpen te worden, waarbij of:  

  • Een voor NAW aangemelde instantie het instrument onderzoekt en test en vervolgens het conformiteitsauditskeurmerk toepast, of
  • Een fabrikant die over een kwaliteitssysteem beschikt dat door een voor NAW aangemelde instantie is goedgekeurd (bijv. BSI  leeft de richtlijn na en geeft zijn eigen verklaring van typeconformiteit uit en past het conformiteitsauditskeurmerk toe.

NAW’s worden nadat ze op de markt zijn gezet en in gebruik zijn genomen, onderworpen aan nieuwe conformiteitsauditen van lidstaten na reparaties.