ENEC-keurmerk

BSI is een van de oprichtende deelnemers van de ENEC-overeenkomst en kan het ENEC-keurmerk uit naam van CENELEC afgeven in het Verenigd Koninkrijk. Het keurmerk is van toepassing op elektrotechnische producten zoals IT-apparatuur, verlichtingsarmaturen plus componenten en condensatoren, hoofdaansluiting en kabelsets.

Op dit moment zijn er 24 deelnemers die de ENEC-overeenkomst hebben ondertekend waardoor het ENEC-keurmerk in heel Europa wordt erkend.

Het keurmerk verkrijgen

De procedure voor het verkrijgen van het ENEC-keurmerk is vergelijkbaar met die voor het Kitemark-keurmerk en biedt als zodanig dezelfde voordelen.

Conformiteit tests van producten

BSI test als certificering orgaan de elektrische veiligheid en prestatie volgens de relevante Europese normen (waar van toepassing). Dit houdt onder meer de inspectie in van de bescherming tegen blootliggende delen die onder stroom staan, de temperatuur onder normale en abnormale omstandigheden, mechanische kracht en lekstroom. BSI wijst het ENEC-certificering teken alleen toe wanneer het is vastgesteld dat er aan alle relevante EN's wordt voldaan.

De conformiteittest wordt normaliter uitgevoerd in het BSI-laboratorium, maar het kan zijn dat dergelijke tests op locatie bij de fabrikant worden uitgevoerd op basis van Supervised Manufacturer's Testing (SMT) of andere equivalente CCA-procedures.

Acceptatie van de fabriekslocatie

De fabrikant dient een minimum aantal routine tests uit te voeren zoals gedefinieerd voor elke productcategorie in de ENEC-overeenkomst. De overeenkomst vereist ook dat producten worden onderworpen aan systematische kwaliteit controles gedurende het gehele productieproces met gebruik van beproefde kwaliteit technieken.
Goed om te weten