PBM-verordening

PBM-verordening

Red Overlay
Persoonlijke-beschermingsmiddelen
Persoonlijke-beschermingsmiddelen
Red Overlay

De nieuwe verordening Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

De Richtlijn 89/686/EEG inzake persoonlijke beschermingsmiddelen is door de Europese Raad in 1989 aangenomen en is sindsdien grotendeels onveranderd gebleven. Aangezien de Richtlijn nu ruim 20 jaar oud is, is het noodzakelijk om deze richtlijn bij te werken waarbij rekening wordt gehouden met de huidige technologieën en processen voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

De definitieve tekst van de PBM-verordening is goedgekeurd door het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. Verder heeft de Europese Commissie een begeleidend document gepubliceerd waarin een toelichting wordt gegeven op de transitie van de PBM Richtlijn 89/686/EEC naar de nieuwe PBM Verordening 2016/425.

Per 21 april 2018 is de nieuwe verordening voor PBM van kracht gegaan. 

 

BSI biedt u een breed scala aan richtlijnen, nuttige informatie en trainingen om de overstap naar de nieuwe verordening zo soepel mogelijk te laten verlopen.