Building Information Modelling (BIM)

Building Information Modelling (BIM)

Red Overlay
BIM
BIM
Red Overlay

Wat is BIM?

Building Information Modelling. In het Nederlands ook bekend als Bouwwerk Informatie Modellen, al wordt dit niet heel vaak gebruikt in het Nederlands.

BIM is geïntroduceerd bij bouwprojecten om efficiënt en effectief geautomatiseerde en geïntegreerde informatie te gebruiken. Er zijn verscheidene definities en volwassenheidlevels van BIM.

BSI biedt certificatie oplossingen op het gebied van BIM (Building Information Modelling) welke  organisaties binnen de bouwsector ondersteunt om hun prestaties continue te verbeteren door het toepassen van normen en best practices.

In een nieuw landschap van slimme, digitale steden, toenemende connectiviteit en complexe, wereldwijde supply chain, hebben mensen zekerheden en oplossingen nodig waar ze op kunnen vertrouwen. Door zich te certificeren kunnen bedrijven hun BIM-kundigheid aantoonbaar maken en dat geeft hen een duidelijk voordeel op hun concurrenten.

BIM Level 1 Object georienteerd 

Er wordt enkel gebruik gemaakt van een ontwerpprogramma in een virtuele omgeving, dit gebeurt zowel in 2D als in 3D. In dit level is er nog een hele lage mate van samenwerking binnen de keten. Er worden losse bestanden uitgewisseld, vaak wel digitaal.   

BIM Level 2 Samengevoegd 

Building Information Modelling (BIM) level 2 is het beheer van alle bouwinformatie gedurende de hele levenscyclus van het gebouw of object, van initieel ontwerp tot uitvoering, onderhoud en uiteindelijk sloop, door het gebruik van digitale modellen. De essentie van BIM level 2 ligt in de samenwerking tussen ingenieurs, opdrachtgevers, architecten en aannemers. Zij wisselen informatie uit in een driedimensionale virtuele bouwomgeving (common data environment) tussen al deze disciplines. BIM level 2 is op het moment het hoogst haalbare volwassenheidsniveau binnen BIM. 

Wat zijn de voordelen van BIM?

Werken met Building Information Modelling en BIM certificering biedt de volgende belangrijke voordelen:

  • Snellere en efficiëntere processen
  • Hogere productiviteit en versnelde uitvoering
  • Minder onzekerheid
  • Kosten- en milieudata bewaking gedurende de gehele levensduur van het project
  • Lagere faalkosten
  • Het voorkomen van kosten van ontwerpwijzigingen 
  • Betere arboveiligheid
  • Kans om overheidsopdrachten binnen te halen, die BIM-level 2 vereisen
  • Reductie afval op de bouwplaats   
  • Het voorkomen van (ontwerp)foutenBIM producten en diensten

Certificering voor BIM Level 2 (volgens ISO 19650) 

BSI certificeert tegen verschillende niveau's. U kunt kiezen voor Verificatie of voor een Kitemark. Het BSI Kitemark is een vrijwillig certificering teken dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan de in het Verenigd Koninkrijk, Europa of internationaal erkende normen voor kwaliteit, veiligheid, prestatie en betrouwbaarheid. BSI Kitemark certificering voor BIM levert onafhankelijk en onpartijdig bewijs dat u uw BIM-projecten volgens de vereisten van BIM Level 2 levert.

Bedrijven die gecertificeerd willen worden, krijgen een onafhankelijke audit voor een of meerdere onderdelen van ISO 19650. BIM Level 2 is op dit moment het hoogst haalbare uitvoeringniveau en certificering van BIM.

 

Infographic BIM solutions
Neem contact op met onze experts

Bij verdere vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen of een offerte aanvragen.

Tel: +31 (0)20 346 0780
E-mail: info.nl@bsigroup.com