Building Information Modelling (BIM)

Building Information Modelling (BIM)

Red Overlay
BIM
BIM
Red Overlay

BIM (Building Information Modelling)

BSI biedt certificatie oplossingen op het gebied van BIM (Building Information Modelling) welke  organisaties binnen de bouwsector ondersteunt om hun prestaties continue te verbeteren door het toepassen van normen en best practices.

In een nieuw landschap van slimme, digitale steden, toenemende connectiviteit en complexe, wereldwijde supply chain, hebben mensen zekerheden en oplossingen nodig waar ze op kunnen vertrouwen. Door zich te certificeren kunnen bedrijven hun BIM-kundigheid aantoonbaar maken en dat geeft hen een duidelijk voordeel op hun concurrenten.Wat zijn de voordelen van BIM?

Werken met Building Information Modelling en BIM certificering biedt de volgende belangrijke voordelen:

 • Snellere en efficiëntere processen
 • Hogere productiviteit en versnelde uitvoering
 • Minder onzekerheid
 • Kosten- en milieudata bewaking gedurende de gehele levensduur van het project
 • Lagere faalkosten
 • Het voorkomen van kosten van ontwerpwijzigingen 
 • Betere arboveiligheid
 • Kans om overheidsopdrachten binnen te halen, die BIM-level 2 vereisen
 • Reductie afval op de bouwplaats   
 • Het voorkomen van (ontwerp)fouten

Wat is BIM?

Building Information Modelling of in het Nederlands ook bekend als Bouwwerk Informatie Modellen. Deze zijn geïntroduceerd bij bouwprojecten om efficiënt en effectief geautomatiseerde en geïntegreerde informatie te gebruiken. Er zijn verscheidene definities en volwassenheidlevels van BIM.

BIM Level 1 Object georienteerd 

Er wordt enkel gebruik gemaakt van een ontwerpprogramma in een virtuele omgeving, dit gebeurt zowel in 2D als in 3D. In dit level is er nog een hele lage mate van samenwerking binnen de keten. Er worden losse bestanden uitgewisseld, vaak wel digitaal.   

BIM Level 2 Samengevoegd 

Building Information Modelling (BIM) level 2 is het beheer van alle bouwinformatie gedurende de hele levenscyclus van het gebouw of object, van initieel ontwerp tot uitvoering, onderhoud en uiteindelijk sloop, door het gebruik van digitale modellen. De essentie van BIM level 2 ligt in de samenwerking tussen ingenieurs, opdrachtgevers, architecten en aannemers. Zij wisselen informatie uit in een driedimensionale virtuele bouwomgeving (common data environment) tussen al deze disciplines. BIM level 2 is op het moment het hoogst haalbare volwassenheidsniveau binnen BIM. 

 

ISO 19650 

Sinds april 2016 is het in het Verengd Koninkrijk verplicht gesteld dat alle bouwbedrijven die deel willen nemen aan Engelse aanbestedingen (tenders) voor overheidsopdrachten, inclusief gebouwen en infrastructuur, met BIM Level 2 zouden moeten werken en hier tegen gecertificeerd zijn.  

 

PAS 1192 en ISO 19650

In 2019 heeft ISO ’s werelds eerste internationale norm voor BIM gepubliceerd, namelijk ISO 19650 (Building Information Modelling). Dat betekent dat PAS 1192 wordt vervangen door ISO 19650. Sinds 2019 is de norm BS 1192 vervangen door de ISO norm 19650 -1 en is PAS 1192-2 vervangen door ISO 19650 -2.

Vanaf augustus 2020 is PAS 1192-3 vervangen door ISO 19650-3. ISO 19650-3 gaat over informatiemanagement in de gebruiksfase van bouwwerken. Essentieel onderdeel van effectief beheer van wel- en niet-geometrische projectinformatie en BIM. Bovendien is het één van de ISO-standaarden die structuur geeft aan het schoolrapport met KPI’s van 1 of meerdere bouwwerken en zelfs smart cities. Big Data in deze context verandert in waardevolle informatie.

De norm is gepubliceerd en te vinden via onze BSI Shop, hier vind je de norm. Uiteindelijk zal ook PAS 1192-5 worden vervangen door ISO 19650 -5. 

 

BSI biedt verschillende oplossingen aan bedrijven om zich te certificeren en/of trainen voor BIM volgens ISO 19650. Benieuwd naar onze diensten? Lees hieronder verder.   


BIM producten en diensten

Certificering voor BIM Level 2 (volgens ISO 19650) 

BSI certificeert tegen verschillende niveau's. U kunt kiezen voor Verificatie of voor een Kitemark. Het BSI Kitemark is een vrijwillig certificering teken dat aangeeft dat een product of dienst voldoet aan de in het Verenigd Koninkrijk, Europa of internationaal erkende normen voor kwaliteit, veiligheid, prestatie en betrouwbaarheid. BSI Kitemark certificering voor BIM levert onafhankelijk en onpartijdig bewijs dat u uw BIM-projecten volgens de vereisten van BIM Level 2 levert.

Bedrijven die gecertificeerd willen worden, krijgen een onafhankelijke audit voor een of meerdere onderdelen van ISO 19650. BIM Level 2 is op dit moment het hoogst haalbare uitvoeringniveau en certificering van BIM.

 

Infographic BIM solutions

 

BIM Training

Wilt u of uw medewerkers meer kennis op doen over BIM volgens ISO 19650 dan kunt u een van onze onderstaande trainingen volgen: 

Wij helpen u graag bij het integreren van BIM in uw organisatie.
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, zijn wij bereikbaar op het nummer +31 20 346 0780. 

BIM Normen

Bent u op zoek naar de normen inhoudelijk, kunt u via onze webshop (Engelstalig) terecht voor verschillende BIM-normen.
Deze zijn ontwikkeld om de bouwindustrie te helpen bij het integrateren van BIM-Level 2 (volgens ISO 19650):

 • ISO 19650-1:2018 (voorheen PAS 1192-1)
 • ISO 19650-2:2018 (voorheen PAS 1192-2)
 • PAS 1192-3:2014Specification for information management)
 • PAS 1192-5:2015 (Specification for security-minded building information modelling)
 • PAS 1192-6:2018 (Specification for collaborative sharing and use of structured Health and Safety information using BIM)
 • BS 8536-1:2015 (Briefing for design and construction)
 • BS 8536-2:2016 (Briefing for design and construction)