Onpartijdigheid van BSI | Objectiviteit als uitgangspunt

Onpartijdigheid is het centrale beginsel voor de wijze waarop BSI haar diensten verleent. Onpartijdigheid betekent dat eerlijk en billijk gehandeld wordt tijdens contacten met mensen en in alle bedrijfsactiviteiten. Dit betekent dat de beslissingen die worden genomen niet worden bepaald door relaties of invloeden die objectieve besluitvorming in de weg zouden kunnen staan.

BSI (British Standards Institution, een bedrijf met een koninklijk handvest (Royal Charter)) voert de activiteiten van de Britse nationale normalisatie-instelling (de National Standards Body, NSB) uit. Daarnaast biedt BSI, buiten de NSB-activiteiten, tezamen met haar groepsmaatschappijen een brede portefeuille aan andere bedrijfsoplossingen om bedrijven wereldwijd te steunen om hun resultaten te verbeteren via gestandaardiseerde best practice (zoals certificatie, tool voor zelfbeoordeling, software, productkeuring, informatieproducten en -training).

Meer informatie over het BSI-bedrijfsbeleid inzake certificatie-activiteiten

Meer informatie over de onpartijdigheid van de BSI bij productkeuringen en certificatie