NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg

De NEN 7510 norm is sterk gebaseerd op ISO/IEC 27001, de richtlijnen van de NEN-norm zijn echter toegespitst op informatiebeveiliging in de zorg. Zo krijgt het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de patiëntinformatie extra aandacht in de norm en het bijbehorende certificaat. Het traject naar NEN 7510-certificering wordt gekenmerkt door een procesbenadering voor het plannen, implementeren, gebruiken, bewaken, evalueren, onderhouden en verbeteren van uw NEN 7510 Information Security Management System (ISMS).


NEN 7510 norm - voor wie is certificering relevant?

Het certificaat NEN 7510 'Informatiebeveiliging in de zorg' is speciaal ontwikkeld voor instellingen in de gezondheidszorg en voor organisaties die patiëntgegevens verwerken of beheren. Het Ministerie van VWS eist van instellingen in de gezondheidzorg dat de informatiebeveiliging op orde is. De NEN 7510 norm wordt als kader gehanteerd bij de toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Met behulp van NEN 7510-certificering kan de zorginstelling onafhankelijk aantonen dat de informatiebeveiliging in de zorg goed is. Zowel op technisch, als organisatisch en procedureel niveau.NEN 7510 certificering - welke voordelen biedt het certificaat?

NEN 7510-certificering van uw organisatie kan de volgende voordelen hebben:

  • Hiermee komt u tegemoet aan de eisen van het ministerie van VWS of van uw klanten met betrekking tot informatiebeveiliging in de zorg.
  • NEN 7510-certificering biedt onafhankelijke zekerheid omtrent uw interne controles en geeft intern en aan externe partijen zoals patiënten en zorgverzekeraars aan dat de informatiebeveiliging goed geborgd is.
  • Het NEN 7510-certificaat vormt het onafhankelijke bewijs dat de risico's voor uw organisatie kritisch zijn onderzocht, beoordeeld en beheerd en tegelijkertijd de processen, procedures en documentatie voor gegevensbeveiliging zijn geformaliseerd.
  • Door middel van de NEN 7510-checklist en het regelmatige beoordelingsproces kunt u uw prestaties op de voet volgen en continu verbeteren.

Welke NEN 7510 trainingen bieden wij aan?

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u de NEN 7510 norm en toepassing van de 'Code voor Informatiebeveiliging in de zorg' volledig begrijpt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.