NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg

NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg

Red Overlay
NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg
NEN 7510 Informatiebeveiliging in de zorg
Red Overlay

Meer informatie over NEN 7510 certificering voor uw bedrijf

Wat houdt deze NEN norm in?

Wat is NEN 7510?

De norm NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de code voor informatiebeveiliging (ISO 27001), de richtlijnen van de NEN-norm zijn echter toegespitst op informatiebeveiliging in de zorg. Zo wordt de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de patiëntinformatie extra gewaarborgd.

Het traject naar NEN 7510-certificering wordt gekenmerkt door een procesbenadering voor het plannen, implementeren, gebruiken, bewaken, evalueren, onderhouden en verbeteren van uw NEN 7510 Information Security Management System (ISMS).

 

Voor wie is de NEN 7510 norm bedoeld?

Het certificaat NEN 7510 'informatiebeveiliging in de zorg' is speciaal ontwikkeld voor instellingen in de gezondheidszorg en voor organisaties die patiëntgegevens verwerken of beheren.

Hoe kan NEN 7510 helpen bij informatiebeveiliging in de zorg?

NEN 7510 geeft richtlijnen voor het inrichten van ICT-systemen en kan zo onafhankelijk aantonen dat de informatiebeveiliging in de zorg goed is. De NEN 7510 dekt het hele gebied van informatiebeveiliging, zowel op technisch, als organisatisch en procedureel niveau.

Het Ministerie van VWS eist van instellingen in de gezondheidzorg dat de informatiebeveiliging op orde is. De NEN 7510 norm wordt als kader gehanteerd bij de toetsing door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 

Volgende stappen