Wat is een norm?

Een norm is in essentie een serie afspraken over het uitvoeren van een bepaald proces. De norm kan gaan over het maken van een product, over het beheren van een proces, over het aanbieden van een dienst of over het leveren van materialen. Normen kunnen, kort gezegd, handelen over een breed scala aan activiteiten die door organisaties worden ondernomen en die door hun klanten worden gebruikt.

Normen vormen de gedestilleerde wijsheid van mensen met expertise in hun vakgebied, die de behoeften van de organisaties die ze vertegenwoordigen kennen: fabrikanten, verkopers, kopers, consumenten, vakbonden, gebruikers en regelgevende instanties.

Op dit moment bevat ons portfolio meer dan 30.000 actuele normen. Ze zijn ontworpen voor vrijwillige toepassing. Het is dus aan u om de norm te gebruiken: u wordt niet gedwongen om een serie regels te volgen die uw leven moeilijker maken, maar we bieden u manieren aan om uw werk beter te doen.

Normen zijn kennis. Het zijn krachtige hulpmiddelen die uw innovatie kunnen verbeteren en die uw productiviteit kunnen verhogen. Ze kunnen organisaties succesvoller maken en zorgen dat het leven van mensen gemakkelijker, veiliger en gezonder wordt.


Wat normen doen...

Normen gaan over een breed scala aan onderwerpen: van bouw tot nanotechnologie, van energiemanagement tot gezondheid en veiligheid, van cricketballen tot doelpalen. Ze kunnen heel specifiek zijn en betrekking hebben op een bepaald product of algemene onderwerpen, zoals managementpraktijken, behandelen.

Een norm heeft als doel het bieden van een betrouwbare basis, zodat personen dezelfde verwachtingen over een product of dienst kunnen delen. Dit helpt bij:

  • het ondersteunen van de handel
  • het bieden van een kader voor het realiseren van besparingen, efficiëntie en interoperabiliteit
  • het verbeteren van de bescherming en het vertrouwen van consumenten

Organisaties kunnen gebruik maken van: