CE-markering

ce-marking-hero-banner-590x208.jpg

Consult this page in English (BSI Global site) > 

BSI kan u helpen eenvoudiger toegang tot de Europese markt te krijgen door vast te stellen dat uw product aan alle wettelijke eisen voor de CE-markering voldoet.  

Met een CE-markering heeft uw product toegang tot de internationale markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije. Het wijst erop dat uw product aan de eisen van alle relevante EU-richtlijnen en verordeningen heeft voldaan.

Als aangewezen instelling (Notified Body) voor veel EU-richtlijnen en –verordeningen, werken we samen met u om de CE-markering proces eenvoudiger te maken, van het identificeren van de relevante richtlijnen tot het naleving en correct toepassen van de CE-markering op uw product.

Wij bieden open en eerlijke beoordelingen, technische ondersteuning, key account management en nauwkeurige rapporteren, die u helpen om uw producten succesvol op de markt te plaatsen.

Lees meer over wat CE-markering, de EU-richtlijnen en -verordeningen en de bijbehorende processen betekenen.

BSI is een aangewezen instelling (Notified Body) voor de volgende Europese richtlijnen en verordeningen:Voor consumenten:

Het CE-markering zelf gaat niet over kwaliteit en is ook niet bedoeld om een betekenis aan specificeerders, aankopers of eindgebruikers over te brengen die tenslotte redelijkerwijs het recht hebben om aan te nemen dat zij van een gerenommeerde bron kopen die legaal is.

CE-markering en Europese richtlijnen

Het CE-merkteken wordt door fabrikanten of importeurs zelf aangebracht op producten. Hiermee verklaart de fabrikant of importeur dat het product aan de eisen voldoet. Producten waarvoor een Europese richtlijn bestaat dienen altijd te voldoen aan de richtlijn en voorzien te zijn van CE-markering. Ze mogen echter pas worden op de markt gebracht worden als met een conformiteitsbeoordeling is vastgesteld dat aan de richtlijn wordt voldaan. De fabrikant of importeur verklaart vervolgens dat het product aan de eisen voldoet en brengt het CE-merkteken op het product aan. De fabrikant of importeur verklaart dus zelf, maar wordt productcertificering genoemd zodra er grotere risico’s zijn. Bij bepaalde categorie producten is daarom een typegoedkeuring door een aangewezen instelling (Notified Body) zoals BSI noodzakelijk op basis van specifieke technische normen. Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikant of importeur om vast te stellen of dit nodig is.

Samenvatting

Een CE-merkteken geeft dus aan dat de fabrikant aan de minimale wettelijke eisen voor hun producten heeft voldaan wat betreft gezondheid en veiligheid onder Europese richtlijnen. Een CE-merkteken is daarom niet bedoeld als een kwaliteitsmerk. Bekijk hiervoor onze informatie over Kitemark.