CE Markering

CE Markering

Red Overlay
ce markering
ce markering
Red Overlay

Voldoet uw product aan alle wettelijke eisen voor CE markering?

BSI helpt u met deze certificering en hierdoor toegang te krijgen tot de Europese markt. 

Met een CE-markering heeft uw product toegang tot de internationale markt binnen de Europese Economische Ruimte (EER), Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) en Turkije. Het wijst erop dat uw product aan de eisen van alle relevante EU-richtlijnen en verordeningen heeft voldaan.

BSI heeft de status van Notified Body (een aangewezen instelling door de overheid) voor veel EU-richtlijnen en –verordeningen. Samen met u maken we het CE-markeringsproces eenvoudiger. Van identificeren van de relevante richtlijnen, tot de naleving en het correct toepassen van de CE-markering op uw product.

Wij bieden open en eerlijke beoordelingen, technische ondersteuning, key account management en nauwkeurige rapporteren, die u helpen om uw producten succesvol op de markt te plaatsen.

Consult this page in English (BSI Global site) 

Voor consumenten:

 

Wat is CE-markering
Een CE-markering geeft aan dat de fabrikant aan de minimale wettelijke eisen voor hun producten heeft voldaan wat betreft gezondheid en veiligheid onder Europese richtlijnen. Een CE-merkteken is daarom niet bedoeld als een kwaliteitsmerk. Bekijk hiervoor onze informatie over Kitemark.

CE-markering en Europese richtlijnen
Het CE-merkteken wordt door fabrikanten of importeurs zelf aangebracht op producten. Hiermee verklaart de fabrikant of importeur dat het product aan de eisen voldoet. 

Producten waarvoor een Europese richtlijn bestaat dienen altijd te voldoen aan de richtlijn en voorzien te zijn van CE-markering. Ze mogen echter pas worden op de markt gebracht worden als met een conformiteitsbeoordeling is vastgesteld dat aan de richtlijn wordt voldaan.De fabrikant of importeur verklaart vervolgens dat het product aan de eisen voldoet en brengt het CE-merkteken op het product aan.

 

Goed om te weten