Certificatie

Laat u door ons certificeren: u laat dan niet alleen zien dat u de best practices serieus neemt, maar toont tevens dat uitmuntendheid voor u belangrijk is. Daarom zijn we geaccrediteerd door (wereldwijde) accreditatie-instellingen, zoals UKAS, ANAB en de RvA. We zijn beoordeeld overeenkomstig de hoogste maatstaven op het gebied van kwaliteit en dienstverlening.


Waarom certificatie door BSI?

Door een certificatie bij BSI laat u uw klanten, concurrenten, leveranciers, personeel en investeerders zien dat u naar uw allerbeste kunnen wilt presteren.

Hoe behaalt u een certificaat?

We beoordelen niet alleen uw naleving van normen, maar helpen u ook om aan de normen te voldoen. We ondersteunen u gedurende het hele traject van implementatie van een norm tot certificatie ervoor.


Draag uw certificatie over

Wanneer u onder druk staat om het vertrouwen van consumenten, medewerkers en stakeholders te bewaren, hebt u een vertrouwde certificeringsinstantie nodig. We helpen u om snel en gemakkelijk naar ons over te stappen.

Gecombineerde auditdiensten

Wanneer u over twee of meer managementsystemen beschikt, kunnen we de audit ervan zo coördineren dat ze plaatsvinden op dezelfde datums. Dat leidt tot minder onderbrekingen in uw organisatie en levert u een kostenbesparing op.


Het behoud van uw certificatie

Wanneer u een norm hebt behaald, dient u deze ook te behouden. Hoe? Door cursussen te volgen, uzelf te beoordelen, nieuwsbrieven te lezen, software voor naleving ('compliance software') te gebruiken en meer.


Bedrijfsbeleid

Een certificatie voor een managementsysteem heeft als doel het aanmoedigen van het vertrouwen van het publiek en van geïnteresseerde partijen. Meer informatie over ons certificeringsbeleid.