RADMAC

Het RADMAC-programma is een initiatief van nationale certificeringsorganisaties voor fabrikanten van huishoudradiatoren en convectors volgens EN 442.  Licentiehouders met één of meer van de volgende certificeringen op dezelfde locatie volgens EN 442, kunnen profiteren van het programma.

  • AENOR-teken - Spanje
  • AFNOR NF-teken - Frankrijk
  • BSI Kitemark - Verenigd Koninkrijk
  • RAL-teken – Duitsland 

Elk van de certificerende organisaties heeft een overeenkomst ondertekend om testrapporten van testlaboratoria die zijn goedgekeurd door RADMAC te erkennen en om beoordeling rapporten van elkaar te accepteren wanneer er bezoeken worden afgelegd volgens de vereisten van RADMAC. 

Bezoeken worden uitgevoerd door één of meerdere auditor(s) van een van de certificerende organisaties en behandelen alle relevante certificeringen waar de betreffende locatie houder van is. De betreffende certificerende organisaties zullen het certificering rapport accepteren 

Voor audit-steekproeven worden voldoende producten genomen voor alle relevante vereisten van de certificerende organisatie. Tests worden uitgevoerd bij een van de door RADMAC goedgekeurde laboratoria. De betreffende certificerende organisaties zullen het/de testrapport(en) accepteren  

Licentiehouders profiteren van verschillende certificering tekens tegen de verlaagde kosten dankzij gecombineerde bezoeken en tests die alle certificeringen in het programma in één bezoek behandelen. 

Goed om te weten