Kullanımda

Varlıklar yaşamlarımız açısından büyük bir öneme sahiptir

Yapı alanında her şey korunmalı ve yönetilmelidir. Hızlı şehirleşme, altyapıların eskimesi, iklim değişikliği veya azalan su kaynakları sebebiyle varlıklar artan bir baskıya maruz kalmaktadır. Bu varlıklar bizlerin var olması açısından merkezi bir önem taşımaya devam edecek ve bu nedenle çoğu zaman daha az mevcut kaynakla daima yönetilmeleri gerekecektir. İyi yönetilen varlıklar çok büyük bir değer yaratabilir, fakat güncelliğini yitirmiş yaklaşımların kullanılması düşük performans ve ekonomik kayıplarla sonuçlanabilir.

Varlık sahiplerinin karşılaştığı şu gibi güçlükleri anlıyoruz:

  • Hangi varlıklara sahip olduğunuz, bunların durumu ve gereken bakım faaliyetleri ve bütçeyi tam olarak anlamak zor olabilir
  • Daha yüksek müşteri beklentileri daha iyi hizmet seviyeleri gerektirirken, bu hizmet seviyelerini karşılayacak bütçelerin bulunması zor olabilir
  • İnsan sağlığı, çevre ve kamu yatırımlarına yönelik artan güvenlik ve düzenleme gereklilikleri ve kamu denetimi fark edilmesi ve çözüm getirilmesi gereken unsurlardır
  • Kıt sermaye rezervleri, yüksek işletme ve sermaye maliyetleri ve yetersiz işletme gelirleri, yenileme ve yeniden yatırım yapma açısından sorunlar yaratır
  • Enerji tüketimi yönetimine daha fazla ihtiyaç duyulması
  • Şiddetli hava olaylarının daha sık görülmesiyle daha dayanıklı altyapılara ihtiyacın artması

İşletme performansı, mali performans ve varlık yaşam döngüsünün doğasında bulunan riskler arasındaki optimum dengeyi bulmak zordur, ama varlıkların zamana yenik düşmemesi ve operasyonel açıdan dayanıklı olması için, maliyetlerin gitgide artan bir hızla yükselmemesini ve kalitenin düşmemesini sağlamak için daha büyük bir görünürlüğe ve daha verimli çalışma yöntemlerine ihtiyacınız olacak.


Nasıl yardımcı olabiliriz

Tesis yönetimi profesyonellerinin pek çok hizmeti sağlamaya, bakımını yapmaya ve geliştirmeye yönelik kapsamlı sorumlulukları vardır. Bu hizmetler mülk stratejisi, alan yönetimi ve iletişim altyapısından yapı bakımı, yönetimi ve sözleşme yönetimine kadar uzanır.

1901'den bu yana tedarik zincirinin her halkasında yer alan şirketlerle birlikte çalıştığımız için karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz. Uzun vadede başarılı olmanızı, riskleri azaltmanızı ve değişime ayak uydurmanızı sağlamak için organizasyonel dayanıklılığınızı geliştirmenize yardımcı olabiliriz.

Müşterilerimiz, hizmetlerimizin kendilerine ürün ve hizmetlerini geliştirmelerinde, rekabet avantajlarını artırmalarında, hata yapma olasılıklarını azaltmalarında ve risklerini yönetmelerinde yardımcı olduğunu söylüyor.

Bizimle çalışmak güven uyandıran bir iş aracı edinmenizi sağlar.

Varlık yönetimi çözümlerimiz bütünleşik bir sürekli iyileştirme teknolojisi ile iyi bir varlık yönetimi uygulaması oluşturur.

BIM Varlık Yönetimi için BSI Kitemark belgelendirmesi varlık ve tesis yöneticilerinin süreçlerine BIM'i entegre ettiklerine dair tüm taraflara bir güvence sağlar ve Varlık Bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu doğrular.