BIM Nedir? Yapı Bilgi Modellemesi

BIM farklı kişilere farklı anlamlar ifade edebilir. BIM, mühendisler, işverenler, mimarlar ve müteahhitler arasında, üç boyutlu bir ortam (ortak bilgi ortamı) içindeki işbirliğine dayanır ve bu disiplinler arasındaki bilgi paylaşımını sağlar. BIM, inşa edilmiş bir yapı için, ilk tasarım sürecinden yapım aşamasına, bunun devamına ve hizmetin sonlandırılmasına uzanan bir bilgi yönetim sistemidir.

BIM, tasarım ve inşa ekiplerinin tasarımla ilgili iletişim içinde olmalarına  ve daha önce görülmemiş bir şekilde değişik seviyelerdeki bilgi akışını koordine etmelerine olanak sağlar.

BIM, yeni bir yapı ya da bir demiryolu projesi gibi çok çeşitli projelerde kullanılabilir. BIM kullanımı projenin planlama ve tasarım evrelerinin de ötesine geçerek, yapının kullanım süresine uzanır;  yapı yönetimi, tesis operasyonu-varlık yönetimi, proje yönetimi, maliyet yönetimi gibi süreçleri destekler.

İngiliz Hükümeti Nisan 2016’dan başlayarak merkezi satın alma tarafından yapılan devlet sözleşmeleri için BIM Seviye 2’yi zorunlu hale getirecektir. BSI, çok çeşitli BIM çözümleriyle sektörü destekleyerek, BIM gerekliliğine vurgu yapmaktadır.


BIM’in Faydaları Nelerdir ?

BIM’in kullanılmasıyla aşağıdaki yararlar sağlanabilir:

-          Hızlı ve verimli süreçler

-          Arttırılmış üretkenlik

-          Kontrollü yaşam döngü maliyetleri ve ortam verisi

-          Tekrar eden işlerin maliyetlerinden kaçınmak

-          Devlet sözleşmelerini güvence altına alma ve BIM Seviye 2’ye ulaşma olanağı

Yapı sektörü BIM ile şekilleniyor


YENİ - BIM Yapı Sektörü İçin Neden Önemli ?


BSI BIM Çözümleri

BSI BIM Verification PAS 1192-2

Verifikasyon Belgesi

Tasarım ve İnşa

Sermaye / Proje Teslimi

BIM PAS 1192-2

BIM, yeni binaların veya altyapı projelerinin yapılmasında, her yüklenicinin rahatça kullanabilmesi için geliştirilmiştir.

Bu; bağımsız ve tarafsız bir üçüncü taraf onayıyla, sizin PAS 1192-2 olarak bilinen BIM standardının gerekliliklerine uygun olduğunuzu göstermenize yardımcı olur.

Tier 1 müteahhitler 

(Bunlar müşteriyle direkt ticari ilişkisi olan yükleniciler ve/veya baş tasarımcılardır)

Verifikasyon; ana yüklenicinin süreçlerini PAS 1192-2’de tanımlandığı gibi yürüttüğünü kanıtlamasını gerektirir.

Tier 2 tedarikçiler ve taşeronlar

(Bunlar Tier 1 yükleniciler direkt ilişki içindedirler)

BIM Seviye 2 şartı aranan projelerde, Tier 2 tedarikçiler ve taşeronlar için Verifikasyon Hizmeti, taşeronların tedarik zincirinin bir parçası olarak, ana yükleniciye gerekli tedarik hizmetini vermek için uygun şartlara sahip olduklarını, süreçlerini PAS 1192-2’de tanımlandığı gibi yürüttüklerini gösterir.

Tier 3 ya da Tier 4 taşeronlar ve tedarikçiler

(Bu grup uzman yüklenicileri, taşeronları ve bu taşeronlar için çalışan tedarikçileri içerir)

Verifikasyon Hizmeti, BIM Seviye 2 şartı aranan projelerde, Tier 3 taşeronların PAS 1192-2’de tanımlandığı gibi süreçlerini, tedarik zincirinin bir parçası olarak Tier 2 tedarikçiler ile bir işbirlikteliği içinde yürüttüğünü kanıtlar.Ürün Belgelendirme Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın