Hazırlık ve proje özeti

Yeni bir yapı projesinin hazırlık ve proje özeti oluşturma aşaması, kalite, sürdürülebilirlik gereklilikleri ve birden fazla paydaşı yönetmek konularındaki süreçleri belirlemekten daha karmaşık olabilir.

 

Karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz:

  • Tüm ilgili tarafların yetersiz ölçüde katılım göstermesi
  • Projenin tanımlanması için yetersiz zaman ayrılması
  • Proje ekibinin proje sahibi perspektiflerini yeterince göz önüne almaması
  • Taraflar arasında zayıf iletişim
  • Proje gerekliliklerindeki değişikliklerin yetersiz şekilde yönetilmesi

Bu yönetim sorunları sıklıkla ortak proje ihtiyaçları ve değerlerinin yanlış tanıtılması ve grubun bir karara varamamasına neden olmanın yanında, tesis sahipleriniz ve proje paydaşlarınız için değer yaratma ve yenilik yapma fırsatlarının kaçırılmasıyla sonuçlanır.

İletişim anahtardır

Etkili bir proje planlamasında, paydaşların ihtiyaçlarını, taleplerini ve niyetlerini ifade etmesi, görüş farklılıklarını ve çıkar çatışmalarını ortaya koymaları için en kritik araç diyalogdur. İyi iletişim ve uyarlanabilir bir yaklaşım ortak bir anlayış ve amaç belirlenmesini, daha yenilikçi bir şekilde düşünülmesini ve tüm tarafları memnun edecek çözümler bulunmasını sağlayabilir.


Karşılaştığınız zorlukları aşmanıza yardımcı olabiliriz

1901'den bu yana tedarik zincirinin her halkasında yer alan şirketlerle birlikte çalıştığımız için karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz. Uzun vadede başarılı olmanızı, riskleri azaltmanızı ve değişime ayak uydurmanızı sağlamak için organizasyonel dayanıklılığınızı geliştirmenize yardımcı olabiliriz.

Müşterilerimiz, hizmetlerimizin kendilerine ürün ve hizmetlerini geliştirmelerinde, rekabet avantajlarını artırmalarında, hata yapma olasılıklarını azaltmalarında ve risklerini yönetmelerinde yardımcı olduğunu söylüyor.


Çözümlerimiz

Spesifik proje gereklilikleri hangi standartlara ihtiyaç duyulacağını belirleyebilir. Standartlara online erişim çözümlerimiz, eğitim, belgelendirme ve yazılım hizmetlerimiz çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve kalite gereklilikleri gibi genel çerçeveleri kullanmanıza yardımcı olabilir.

Potansiyel riskler veya ticari fırsatların tespit edildiği bir alanda uygulanabilecek her hangi bir standart yoksa, şirketlere düzenleyici makamlarla çalışarak üzerinde anlaşılan bir iyi uygulama veya kalite seviyesi belirlemeleri konusunda veya yenilikçi bir ürün veya hizmete güven duyulmasını sağlamak amacıyla Halka Açık Spesifikasyonlar (PAS'ler) geliştirmesine yardımcı oluyoruz.

“BSI ve PAS 128 ile çalışmak bizim için bir onur ve zevk oldu. Bu belge yer altı altyapı hizmetlerinin tespit edilmesine adanmış olan ilk Birleşik Krallık spesifikasyonu ve tespit edilen herhangi bir yer altı altyapı hizmetinin kalite kriterlerini değerlendirmek için doğruluk seviyeleri belirleyen ilk spesifikasyondur. Bu spesifikasyonun amacı altyapı hizmeti araştırma endüstrisindeki standartları yükseltmek, doğruluğu açık bir şekilde tanımlamak ve müşterilere ilgili süreçleri açıklamaktır.”

John Robinson, Genel Müdür, Subscan Technology LTD

İnşaat ve Yapı için Standartlar

İnşaat ve Yapı için Eğitimler

İş Geliştirme Yazılımları