ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönergesi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönergesi

Sürdürülebilir gelişme ve toplum desteğine bağlılığınızı gösterin

Sürdürülebilir gelişme ve toplum desteğine bağlılığınızı gösterin

Red Overlay
Red Overlay

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönergesi

ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar.


Sosyal Sorumluluk Nedir?

Sosyal Sorumluluk kuruluşunuzun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler.Yararları Nedir?

  • Şirketiniz için özel geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk stratejisinin tasarlanıp kurulması
  • Bu stratejinin her türlü yasal, kültürel ye da siyasal ortama uyarlanması
  • Şirketinize özgü toplumsal veya çevresel konuları yönetmek
  • Çalışanları, toplumları, iş ortaklarınız stratejinize dahil etmek
  • Sosyal Sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak daha fazla güven kazanmak 

Neden BSI?

Standartların oluşturulmasına 100 yıl önce öncülük ettik ve günümüzde de standartlar konusunda global bir lider konumundayız. Dünyada 172 ülkede en büyük global markalardan, küçük ve orta ölçekli kuruluşlara kadar 80.000'i aşkın kuruluşa rekabet üstünlüğü kazanmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Standartları başından sonuna kadar anlayan birkaç kuruluştan biri olarak, müşterilerimizin sadece standartlara ne kadar uyduklarını değerlendirmekle kalmıyor, sıfırdan yeni standartlar yaratıyor ve kuruşlara bu standartları kullanmaları ve daha iyi performans göstermeleri amacıyla eğitimler veriyoruz. Bilgi birikimimiz ile kuruluşunuzu geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

BSI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin >