ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönergesi

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönergesi

Sürdürülebilir gelişme ve toplum desteğine bağlılığınızı gösterin

Sürdürülebilir gelişme ve toplum desteğine bağlılığınızı gösterin

Red Overlay
Red Overlay

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönergesi

ISO 26000 kuruluşunuzun toplumsal sorumluluğunu pekiştirmeye yönelik uluslararası tavsiyeleri belirtir. İşinizin mahiyeti ne olursa olsun, uzun vadede sosyal sorumluluk stratejisi oluşturup uygulamanıza rehberlik eder. ISO 26000 iş uygulamalarından çevre politikalarına, sürdürülebilir gelişmeye ve etkilediğiniz toplumlara kadar her konuya müdahale etmenizi sağlar.


Sosyal Sorumluluk Nedir?

Sosyal Sorumluluk kuruluşunuzun performansını ölçmede en önemli etkenlerden biridir ve bu gerçek toplumun tüm sektörleri için geçerlidir. Sosyal Sorumluluk bir kuruluşun karar ve faaliyetlerinin topluma ve çevreye etkisine dikkat etme yolundaki yasal ve gönüllü görevidir. Kurumsal bir sorumluluk stratejisi kuruluşun sürdürülebilir gelişmeye katkısının, hissedarlarıyla ilişkilerinin ve etik davranışının yollarını belirler.Yararları Nedir?

  • Şirketiniz için özel geliştirilmiş bir sosyal sorumluluk stratejisinin tasarlanıp kurulması
  • Bu stratejinin her türlü yasal, kültürel ye da siyasal ortama uyarlanması
  • Şirketinize özgü toplumsal veya çevresel konuları yönetmek
  • Çalışanları, toplumları, iş ortaklarınız stratejinize dahil etmek
  • Sosyal Sorumluluk sahibi bir kuruluş olarak daha fazla güven kazanmak 

BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.