Bir projenin başlatılması

Bir projenin kapsamının belirlenmesi ve proje sonuçlarının tanımlanmasıyla birlikte, tüm kullanıcılar ve paydaşların ihtiyaçlarının düşünülmesinden mali durum, performans kriterleri ve bir binanın yaşam süresinin düşünülmesine kadar proje özeti tamamen tanımlanmadan önce dikkat edilmesi gereken birçok nokta ortaya çıkar.

Karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz:

  • Müşteriden açık bir proje özeti ve yeterli stratejik bilgiler almak
  • Risk yönetimi hususları
  • Tam kapsamı ve ihtiyaç duyulan kaynakları anlamak
  • İhtiyaçları ve değerleri birbiriyle çatışabilen farklı paydaşlarla çalışmak
  • Proje ekibi için gerginliğe yol açabilecek olan çevre, bütçe ve kalite gereklilikleri gibi hususlar
  • Projenin sınırlarını belirleyen erken stratejik kararlar almak ve projede daha sonra değişiklik yapmaktan kaçınmak
  • Sözleşme süresince en iyi sabit fiyatların uygulanmasını sağlamak

Bizimle çalışın

1901'den bu yana inşaat ve yapı alanlarındaki müşterilerle birlikte çalışarak varlıkların tüm aşamalarının standartlaştırılmasına ve zamana yenik düşmemenizi, değişime ayak uydurmanızı ve başarılı olmanızı sağlayan bir organizasyonel dayanıklılık oluşturmaya yardımcı oluyoruz.

Uzmanlardan oluşan ekibimiz tedarik zincirinin her halkasında yer alan şirketlerle birlikte çalıştığı için karşılaştığınız zorlukları anlıyoruz. Sık sık yüksek kaliteli sonuçlar alınan daha iyi projeler inşa etmek için tedarik zinciri ortaklarını bir araya getiren ve en iyi uygulamaları pekiştiren bağlantı olarak tanımlıyor müşterilerimiz bizi.

Müşterilerimiz, hizmetlerimizin kendilerine ürün ve hizmetlerini geliştirmelerinde, rekabet avantajlarını artırmalarında, hata yapma olasılıklarını azaltmalarında ve risklerini yönetmelerinde yardımcı olduğunu söylüyor.

Standartlar ve yayınlara erişim çözümlerimiz, eğitim, belgelendirme ve yazılım hizmetlerimiz size, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite gerekliliklerinin yanı sıra ortak hedeflerinizi yönetmenize ve fark etmenize yardımcı olacak genel çerçeveleri kullanmanızı sağlayabilir. Bir sorun, ortak amaç ve sonuca ilişkin ortak bir anlayış tanımlanmasına yardımcı olabilecek olan iş birliğine dayalı iş ilişkisi yönetimi çözümleri de sunuyoruz.  

Bir projede BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) gerekliyse, en son gelişmelerden haberdar olmanıza yardımcı olabilir ve BIM kullanarak proje teslim etme yeteneği veya olgunluğuna sahip olduğunuzu kanıtlamanıza yardımcı olabiliriz. Bu anlamda, ilk adım olarak BIM Stratejik Gözden Geçirme eğitimimiz size yardımcı olabilir. Bu eğitim inşaat projesi ve varlık yönetimi karar vericilerine bir iş örneğini stratejik olarak anlamak konusunda yol gösterir. Ayrıca BIM’in kuruluşunuza, paydaşlarınıza, tedarikçilerinize ve müşterilerinize faydalarını kavramanıza yardımcı olur.


Temel alacağınız bir standart mı yok? Sorun değil

Potansiyel riskler veya ticari fırsatlar tespit edilirse ve hiç standart yoksa, şirketlerin düzenleyici makamlarla çalışmak, üzerinde anlaşılan bir iyi uygulama veya kalite seviyesi belirlemek veya yenilikçi bir ürün veya hizmete güven duyulmasını sağlamak amacıyla spesifikasyonlar geliştirmesine yardımcı oluyoruz.

İnşaat ve Yapı için Standartlar

İnşaat ve Yapı için Eğitimler

İş Geliştirme Yazılımları