Standartlar Nasıl Sürdürülebilir Olmanızı Sağlar?

Standart kullanmak enerji tasarruf etmenize, para tasarruf etmenize ve çevreyi korumanıza yardım edebilir.

Sürdürülebilirlik hiç bu kadar önemli olmamıştı. Oysa insanlar aynı zamanda 'yeşil' pazarlama iddialarını giderek daha kuşkuyla karşılıyor. Çevresel ve toplumsal sorunlara eğilme taahhüdünüzün kanıtlarını görmek istiyorlar.

Standartlarımızı uygulamak sicilinizi müşterilere, personel ve hissedarlara göstermenize ve sürdürülebilir gelişmeye taahhüdünüzü sergilemenize yardımcı olabilir.{sp}

Dünyanın ilk çevre standardını 1992 yılında oluşturduk ve o günden beri enerji yönetimi ve sürdürülebilir etkinlik yönetimi gibi yeni standartlarla yol göstermeyi sürdürüyoruz.

Sektörünüze, şirketinizin büyüklüğüne ve coğrafi konumuna bakmaksızın hatırı sayılır çevresel, ekonomik ve toplumsal fayda vermenize yardım ediyoruz. Kurumunuza güçlü politikalar uygulayarak şirketinizin çevre ve topluma etkisini belirleyip yönetmenize, ilgili mevzuatı anlamanıza, hepsinden önemlisi kaynakları daha verimli kullanmanıza yardım edebiliriz. Bunlar sadece çevreye yardım etmekle kalmaz, çizgiyi çektiğinizde farkı belirler.


Standartları Kullanarak Ne Gibi İyileştirmeler Sağlayabilirsiniz?

 • Çevre Yönetimi – daha az kaynak kullanın, atıkları azaltın, geri dönüşüm oranlarını arttırın ve atık depolama alanlarını küçültün
 • Enerji Yönetimi – enerji maliyetini düşürün.
 • Emisyon Doğrulama – sadece beyan etmeyin, doğrulayın
 • Karbon Nötralitesi – net sıfır karbon emisyonu gerçekleştirin.
 • Toplumsal Hesap Verilebilirlik – yerel toplum üzerindeki etkinizi anlayıp iyileştirin.
 • Sürdürülebilir Alım – Yenilenebilir kaynaklara taahhüdünüzü gösterin.
 • ve sürdürülebilir topluluklardan kurumsal toplumsal sorumluluğa kadar daha birçok şey.

Şirketler Ne Gibi Sonuçlara Ulaşıyor?

 • %63'ü doğrudan maliyet tasarrufunu ISO 14001'e bağlıyor
 • %74'ü kurumsal ünlerinde gelişme bildiriyor
 • %76'sı uygunluklarını geliştiriyor
 • %61'i personelde daha yüksek moral belirtiyor

Kaynak: Uluslararası BSI Excellerator Araştırması 2011


Sürdürülebilirliğinizi Geliştirmeye Yardımcı Olabilecek Standartlar