Sera Gazı Emisyon Doğrulaması

Sera Gazı Emisyon Doğrulaması

Red Overlay
Red Overlay

Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulaması

BSI olarak üretim ve hizmet sektörlerine yönelik hem zorunlu hem de gönüllü şekilde gerçekleştirilen sera gazı emisyon doğrulaması konusunda TURKAK Akreditasyonumuzla hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler şunlardır:

-Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkındaki Yönetmelik Kapsamında MRV Doğrulama Hizmeti
-ISO 14064, PAS 2050, PAS 2060 Doğrulama Hizmetleri.

2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.12.2016 tarihinden 26.12.2020 tarihine kadar doğrulama faaliyetlerini yürütme yetkimizi almış bulunmaktayız. Hizmet kapsamımız şu şekildedir:

Fosil Yakıtların Yanması - Yetki Kapsamı 1: 

1a Tesislerde yakıtların yakılması (Sadece ticari standart yakıtların ve doğalgazın kullanıldığı kategori A ve kategori B tesisler için)
1b Tesislerde yakıtların yakılması (kısıtlama olmadan)

Kok Üretimi ve Metal Sanayi - Yetki Kapsamı 3 ve 4: 

3.3 Pik demir ve çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme), sürekli döküm dâhil
4.1 Demir içeren metallerin (demirli alaşımlar dâhil) üretimi veya işlenmesi
4.3 Demir dışı metaller in üretimi veya işlenmesi, alaşımların üretimi dâhil

Doğrulama için Teklif AlınYaklaşan Eğitim

ISO 14064'ü tam olarak anlamanızı sağlamak için hızlandırılmış öğrenme yöntemleri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitiminize sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları bütünlüğü ile bir boyut kazandırıyoruz

BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.