Sera Gazı Emisyonlarının Doğrulaması

EU ETS (AB Emisyon Ticareti Sistemi) tüm sektörlerde sera gazı emisyonlarını azaltmak için tasarlanmış ilk ve en yaygın uluslararası programdır. AB Üye Ülkelerine sınırlı bir kontenjan dahilinde emisyon alıp satma izni tanıyarak iklim değişikliğiyle mücadelede Avrupa Birliği politikasının temelini oluşturur. Emisyonlarınızı doğrulayıp raporlamak için bizimle işbirliği yapın ve uyumla güvenilirlik kazanın.ISO 14064 Seragazı Emisyonu Eğitimleri

ISO 14064'ü tam olarak anlamanızı sağlamak için hızlandırılmış öğrenme yöntemleri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitiminize sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları bütünlüğü ile bir boyut kazandırıyoruz.AB Emisyon Ticaret Sistemi nedir?

AB ETS sera gazı emisyonlarını sınırlandırmada veya azaltmada AB Üye ülkelerine yardım etmeyi amaçlar. Azalmaların düşük maliyetle gerçekleştirilebilmesi için katılımcıların emisyon kotalarını alıp satmalarına izin verir. İzin verilen toplam emisyon sınırlı olduğu için, kuruluşların her yıl emisyonlarını raporlamaları gerekir. Emisyon kotaları para gibi kullanılır - bir kota sahibine bir ton CO2, ya da başka bir sera gazından eşdeğer emisyon imkanı verir. Program büyük enerji sağlayıcıları ve yüksek enerji tüketen şirketleri izlemek için ilk kez 2005 yılında devreye girdi. Süreç 2008 yılında yüksek emisyon yapan diğer sektörlerle havayolu işletmecilerini de kapsayacak şekilde genişletildi.


Sıkça Sorulan Sorular Videomuzu İzleyin


Sera gazı emisyonlarını doğrulamanın yararı nedir?

  • Doğrulama yoluyla uygunsuzluk cezalarından kurtulmak
  • Üçüncü taraf doğrulamasıyla daha yüksek güvenilirlik sağlamak
  • Hissedarları emisyon verilerinizin doğruluğuna inandırmak
  • Raporlarınızda tutarlılık ve şeffaflık göstermek
  • UKAS onaylı bir kurumdan profesyonel tasdik alın

Doğrulama süreci

Raporlanmış tüm sera gazı emisyonlarının doğru olduğunu onaylayan süreç budur. Süreci uyum süresi bitmeden başlattığımız için, bizimle çalışarak olası konuları belirleyebilirsiniz. Bunun anlamı, herhangi bir sorunu çözümleyecek önlemleri rapor tarihinden önce alabilecek olmanızdır. Tek ve birden çok şantiyeli kuruluşlarla olduğu gibi, meslek birlikleriyle de çalışıyoruz. Ve bu süreç şirketinizin gerekliliklerini karşılayacak benzersiz bir doğrulama planı yaratacak şekilde de tasarlanabilir. Aşağıdaki süreç boyunca size yol gösterecek bir BSI sağlayıcısı da görevlendireceğiz.

  1. Faaliyetlerinizin genel bir görünümünü elde etmek için bir stratejik gözden geçirme gerçekleştireceğiz. Bu gözden geçirme karbon emisyonlarınızın ana nedenlerini belirlemeye de yardım edecektir. Artık doğrulama planınızı tasarlayabiliriz.

  2. Ardından mevcut uyum düzeyinizi saptamak üzere raporlamanızı gözleyip değerlendireceğiz. Bunun anlamı verilerinizin güvenilir olduğu ve doğru yönetim kontrolleri kullandığınızı denetleyecek çalışmalar yapacağımızdır.

  3. Ardından, emisyon hesaplarınızı doğrulanmak üzere sunacağız.

  4. Raporunuz izleme ve raporlama sürecine katılmamış bir BSI sağlayıcı tarafından değerlendirilecektir. Bu değerlendirme raporunuzun doğruluğuna daha büyük güven duymanızı sağlayacak, bağımsız bir teknik gözden geçirme olacaktır.

Havayolu işletmecileri için emisyon doğrulama ve ticareti

Uçuşları AB içinde başlayıp biten tüm havayolu işletmecileri ticaret programına katılma hakkına sahiptir. 2012 itibarıyla böylesi kuruluşların yıllık emisyon raporları hazırlamaları gerekir. Bu raporlar onaylı bir kurum tarafından doğrulanacak ve 31 Mart 2013 tarihine kadar bir EU ETS düzenleyicisiyle paylaşılacaktır.  Havayolları ücretsiz bir kota tahsisi hakkına sahiptir. Bunlar ancak bir işletmecinin 2010 referans emisyonlarının doğrulanmış olması halinde kullandırılır. Kısa süre önce Monarch Airlines, Sony Aviation, Thomas Cook Airlines ve Virgin Atlantic Media şirketlerine doğrulama hizmetleri sapladık.


KOBİ'ler için emisyon doğrulama ve ticareti

AB ETS büyüklüğüne bakmaksızın, şirketinize de uygulanabilir. Küçük şirketler de yüksek sera gazı emisyonlarından sorumlu olabilir. Ne var ki bu emisyonları doğrulamak ve ticaret programına uymanın yararları vardır. Bu yararların ne olduğunu belirlemek için bizimle işbirliği yapabilirsiniz. Raporlamaya yatırmak için daha kısıtlı bütçelere ve daha sınırlı zamana sahip olduğunuzu anlıyoruz; bu nedenle karşılaşabileceğiniz engelleri aşmada sizinle işbirliği yapar, şirketiniz büyürken karbon emisyonlarınızı gözden kaçırmamanızı sağlarız.


PAS 2050

Ürün ve hizmetlerinizin iklim değişikliği üzerindeki etkisini ölçerek emisyon raporlamanızı daha da doğru kılın. PAS 2050 belirli ürün ve tedarik zincirlerinizin karbon ayak izini ölçmeye yönelik ilk uluslararası çerçevedir. Her sektörden her büyüklükte kuruluşa uygulanabilir, kaynaklarınızı daha iyi kullanma yolları belirlemenize yardımcı olur.


Neden BSI?

Standartların oluşturulmasına 100 yıl önce öncülük ettik ve günümüzde de standartlar konusunda global bir lider konumundayız. Dünyada 172 ülkede en büyük global markalardan, küçük ve orta ölçekli kuruluşlara kadar 80.000'i aşkın kuruluşa rekabet üstünlüğü kazanmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Standartları başından sonuna kadar anlayan birkaç kuruluştan biri olarak, müşterilerimizin sadece standartlara ne kadar uyduklarını değerlendirmekle kalmıyor, sıfırdan yeni standartlar yaratıyor ve kuruşlara bu standartları kullanmaları ve daha iyi performans göstermeleri amacıyla eğitimler veriyoruz. Bilgi birikimimiz ile kuruluşunuzu geliştirmenize yardımcı oluyoruz.


Standartlar Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın