SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

İş yerinde asgari standartlara uyulmasını ve işçilere adil davranılmasını sağlayın.

İş yerinde asgari standartlara uyulmasını ve işçilere adil davranılmasını sağlayın.

Red Overlay
Red Overlay

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi

Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ve yatırım analistleri işyerinde çalışanlara adil davranma alanında asgari standartların uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için şirketleri inceliyor.


SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Nedir?

STK'lar, yatırım analistleri ve işçileriniz de dahil diğer hissedarlar şirketinizin adil ve eşitlikçi bir işyeri olup olmadığını ve şeffaf uygulamalara olan taahhüdünü giderek daha çok değerlendiriyor.

Bu şirketinizin toplumsal sorumluluğunu kanıtlamaya giderek daha sık davet edileceği anlamına gelir.

İşyerinde insan haklarını yönetmek için en yaygın olarak benimsenen global standart, Uluslararası Toplumsal Hesap Verilebilirlik tarafından geliştirilen SA8000 standardıdır. Dünyanın her yerinde, her büyüklükteki kuruluşa uygun, ilk denetlenebilir standarttır ve yönetiminizin toplumsal hesap verilebilirliğe önem verdiğine tüm hissedarlarını inandıracak bir çerçeve oluşturur.


Yararları Nedir?

  • İstihdam, ticaret ve operasyonlarda en iyi uygulama
  • Yüksek moralle çalışanlarınızı bağlayın ve motive edin  
  • İşinizi yapma tarzınıza daha büyük şeffaflık getirin
  • Mevcut müşterilerinizi koruyun, yeni müşteri ve yatırımcıları çekin
  • Toplumsal alanda hesap verebilir bir kuruluş olarak tanının

Neden BSI?

Standartların oluşturulmasına 100 yıl önce öncülük ettik ve günümüzde de standartlar konusunda global bir lider konumundayız. Dünyada 172 ülkede en büyük global markalardan, küçük ve orta ölçekli kuruluşlara kadar 80.000'i aşkın kuruluşa rekabet üstünlüğü kazanmaları konusunda yardımcı oluyoruz. Standartları başından sonuna kadar anlayan birkaç kuruluştan biri olarak, müşterilerimizin sadece standartlara ne kadar uyduklarını değerlendirmekle kalmıyor, sıfırdan yeni standartlar yaratıyor ve kuruşlara bu standartları kullanmaları ve daha iyi performans göstermeleri amacıyla eğitimler veriyoruz. Bilgi birikimimiz ile kuruluşunuzu geliştirmenize yardımcı oluyoruz.

BSI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin >