SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

İş yerinde asgari standartlara uyulmasını ve işçilere adil davranılmasını sağlayın.

İş yerinde asgari standartlara uyulmasını ve işçilere adil davranılmasını sağlayın.

Red Overlay
Red Overlay

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi

Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar) ve yatırım analistleri işyerinde çalışanlara adil davranma alanında asgari standartların uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için şirketleri inceliyor.


SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Nedir?

STK'lar, yatırım analistleri ve işçileriniz de dahil diğer hissedarlar şirketinizin adil ve eşitlikçi bir işyeri olup olmadığını ve şeffaf uygulamalara olan taahhüdünü giderek daha çok değerlendiriyor.

Bu şirketinizin toplumsal sorumluluğunu kanıtlamaya giderek daha sık davet edileceği anlamına gelir.

İşyerinde insan haklarını yönetmek için en yaygın olarak benimsenen global standart, Uluslararası Toplumsal Hesap Verilebilirlik tarafından geliştirilen SA8000 standardıdır. Dünyanın her yerinde, her büyüklükteki kuruluşa uygun, ilk denetlenebilir standarttır ve yönetiminizin toplumsal hesap verilebilirliğe önem verdiğine tüm hissedarlarını inandıracak bir çerçeve oluşturur.


Yararları Nedir?

  • İstihdam, ticaret ve operasyonlarda en iyi uygulama
  • Yüksek moralle çalışanlarınızı bağlayın ve motive edin  
  • İşinizi yapma tarzınıza daha büyük şeffaflık getirin
  • Mevcut müşterilerinizi koruyun, yeni müşteri ve yatırımcıları çekin
  • Toplumsal alanda hesap verebilir bir kuruluş olarak tanının

BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.