PAS 2060 Karbon Nötrlüğü

PAS 2060 Karbon Nötrlüğü

Net sıfıra doğru enerji devrimini desteklemek 

Net sıfıra doğru enerji devrimini desteklemek 

Red Overlay
PAS 2060 carbon neutrality
PAS 2060 carbon neutrality
Red Overlay

Karbon nötrlüğü ve PAS 2060 nedir?

Karbon nötrlüğü, atmosfere yeni sera gazı (GHG) emisyonları eklememek anlamına gelir. Emisyonların devam ettiği durumlarda, karbon kredisi programları tarafından desteklenen karbon yakalama ve yeniden ağaçlandırma gibi yöntemlerle atmosferden eşdeğer bir miktar emilerek bu emisyonlar dengelenmelidir. 


PAS 2060'ın faydaları

Karbon nötrlüğü kuruluşunuz için ne anlama gelir? 

Hükümetler karbon nötrlüğü konusunda giderek daha fazla ısrarcı olmaktadır. Örneğin İngiliz hükümeti, tüm kuruluşların 2050 yılına kadar karbon nötr hale gelmesini, başka bir deyişle "net sıfır" sera gazı emisyonuna ulaşmasını hedef olarak belirlemiştir. Karbon nötrlüğü aynı zamanda aşağıdakileri gerçekleştirmek isteyen kuruluşlar için temel hedeftir:

  • İklim değişikliğiyle mücadeleye destek olmak
  • Sürdürülebilirlik kimliğini geliştirmek ve dayanıklılığını arttırmak
  • Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (UNSDG'ler) uyum sağlamak
  • Müşterilere daha çevreci ürün ve hizmetler sunarak rekabet avantajı elde etmek
  • Enerji maliyetlerini azaltarak iş verimliliğini artırmak

PAS 2060 doğrulamamız - karbon nötrlüğünü kanıtlayın

BSI, karbon nötrlüğünün kanıtlanması için uluslararası geçerliliği olan PAS 2060 doğrulaması sağlayabilir. Bu standardın doğrulanması, kuruluşunuzun karbon nötr olduğu yönündeki iddialarınızı doğrulayacaktır.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.