Ürün Belgelendirme ve Test Hizmetleri Keymark

Keymark Belgelendirmesi, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Standartları Örgütlerinden (CEN / CENELEC) Avrupa Standartlarıyla (EN) uyumluluk ile ilgili bir düzenleme talebi üzerine oluşturuldu. İşaret Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda tanınmakta ve kendi ulusal belgelendirme işaretlerine eş değerde kabul edilmektedir.

Termal izolasyon ürünleri için Keymark

Termal izolasyon ürünleri için Keymark, şartname hazırlayıcıları ve satın almacılarının CE belgesi ile belirtilen, Avrupa Ekonomik Alanı'nda yasal olarak gerekli asgari (güvenlik) özelliklerine uyan ürünlerle Avrupa ürün standardının tamamına uyan ürünleri birbirinden ayırmasına yardımcı olur.

Termal izolasyon ürünleri için en önemli karakteristik olan beyan edilmiş termal iletkenlik, alanında uzman olduğu gösterilen kayıtlı test laboratuarlarından alınan test sonuçlarına dayandırılmaktadır.

Hangi standartlar?

 BSI, CEN tarafından aşağıdaki Avrupa standartlarına yönelik Keymark düzenlemek üzere yetkilendirilmiştir: 

  • EN 13162
  • EN 13163
  • EN 13164
  • EN 13165
  • EN 13166
  • EN 13167
  • EN 13168
  • EN 13169
  • EN 13170
  • EN 13171