ENEC Belgesi

BSI, ENEC anlaşmasının kurucu imza sahipleri arasındadır ve CENELEC adına ENEC belgesini düzenleyebilir. ENEC Belgesi, Bilgi Teknolojileri ekipmanları, Aydınlatma ürünleri, bileşenleri ve kapasitörleri,ana kablo konektörleri ve setleri gibi elektroteknoloji ürünleri için geçerlidir.

Şu anda ENEC belgesinin Avrupa genelinde pazar kabulü sağlamasına olanak tanıyan 24 ENEC anlaşması imza sahibi bulunmaktadır.

Markanın Alınması

ENEC markasını alma prosedürü, Kitemark'ı alma prosedürlerine benzerdir ve aynı yararların çoğunu sağlar.

Ürün Tip Testi

Bir Belgelendirme kurumu olarak BSI,   ilgili Avrupa Normlarına uygun olarak elektrik güvenliğini ve performansını test eder. Diğer hususların yanı sıra bu, elektrikli parçaların erişilebilirliğine karşı korumanın, normal ve anormal koşullar altındaki sıcaklığın, mekanik dayanıklılık ve sızdırma akımının incelenmesini içerir. BSI, sadece ilgili EN standartlarına göre uygunluğun belirlendiği durumlarda ENEC Belgelendirme işaretini verir.

Tip testi genelde BSI laboratuarında gerçekleştirilir, ancak;  bu tür bir testin Denetimli Üretici Testi (SMT) veya diğer dengi CCA prosedürlerine dayalı olarak üreticinin tesislerinde yapılma olasılığı da vardır.

Üretim Yeri Kontrolü

Üretici, ENEC anlaşmasındaki her ürün kategorisi için tanımlanan minimum rutin testleri gerçekleştirmelidir. Anlaşmaya göre ürünlerin,  yerleşik kalite sistemleri teknikleri kullanılarak, tüm üretim süreci genelinde sistematik kalite kontrollerine tabi tutulması gerekmektedir.


Ürün Belgelendirme Hakkında Daha Fazla Bilgi Alın