Ürün Belgelendirme süreci

Ürün Belgelendirme Süreci Nedir ?

  • Müşteri sorgusu üzerine BSI, müşteri ihtiyaçlarını ve Direktif gerekliliklerini görüşür.
  • Başvuru formu doldurulur.
  • Daha önceki görüşmelere dayalı olarak bir teklif hazırlanır.
  • İçeriğinden memnun ise müşteri, teklifi imzalar ve iade eder.
  • Müşteri ilgili tüm belgeleri ve örnekleri BSI'ye gönderir.
  • Laboratuar tarafından test yapılır ve raporlar hazırlanır.
  • Risk ve Uyum Departmanı tarafından bir değerlendirme değerlemesi ve nihai rapor hazırlandıktan sonra sertifika kararına başvurulur.
  • Ardından müşterinin  Direktifin gerektirdiği şekilde ürünlerini uygun bilgilerle işaretlemesi gerekir.