Ürün Belgelendirmede Neden BSI'ı Tercih Etmelisiniz ?

100 yılı aşkın süredir hizmet veren ve Kitemark'ın sahibi olan bağımsız kuruluş İngiliz Standartları Enstitüsü, gerek Birleşik Krallık, gerekse de dünya çapında her türlü standardın oluşturulması ve uygulanmasında kapsamlı deneyime sahiptir; şu anda 100'ü aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. BSI, Kitemark sembolü Birleşik Krallık'taki yetişkin nüfusun %82'si tarafından tanınan Üstün bir Birleşik Krallık markasıdır. 


Miras

Geçmişimiz ve çalışanlarımızın uzmanlığı bizi diğer test ve belgelendirme kuruluşlarından ayırmaktadır. Uyumlu ürünler geliştirmelerine, sunmalarına ve ürün kalitelerini kanıtlamalarına yardımcı olmak için her türlü organizasyonla çalışan BSI her zaman test ve belgelendirme sektörünün öncüsü olmuştur.


Doğruluk

UKAS tarafından tam akredite belgelendirme kuruluşu olan BSI, belgelendirme sağladığı yararların İngiltere, Avrupa veya uluslararası standartlara ve üreticinin kendi şartnamesine göre test ve belgelendirme yoluyla beklentilerinizi karşılamasını sağlar. On yedi Avrupa Yönergesi için Onaylı Kuruluş statüsü taşımaktayız ve dünyadaki her ülkenin pazara giriş gereklilikleri konusunda bilgi sahibiyiz.

BSI, 1903'ten beri güven ve dürüstlüğün sembolü olan dünyaca ünlü Kitemark sembolü için lisans verebilecek tek kuruluştur.

270'i aşkın çalışanı olan ekibimiz, dünya genelinde ürünleri, hizmetleri ve ticari ilişkileri iyileştirerek birinci sınıf uzmanlık hizmeti sunmaktadır. Binlerce kuruluşa yeni pazarlara açılma, mevcut pazarların potansiyelini maksimize etme ve riski yönetme konusunda yardımcı olarak, onların daha başarılı olmasını sağlıyoruz ve işletmeleri ve müşterileri için gerçekten fark yaratmalarına imkan tanıyoruz.

Temel felsefemiz takım çalışmasıdır: üretim döngüsünün tüm aşamalarında ürünler, bileşenler ve süreçlere ilişkin teknik fikirler ve fiziksel testler sunarak, hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için müşterilerimizle birlikte çalışırız. Ayrıca, hizmetler için kalite programları geliştirir ve kalite, adalet ve müşteri hizmetleri gibi alanları kapsayan Belgelendirmelar düzenleriz.


Bağımsızlık

BSI'nın önemli güçlü yanlarından biri de bağımsızlığımızdır. Hükümete, sektöre veya hissedarlara ait bir kuruluş olmadığımız için test ve Belgelendirme sürecimizde tamamen nesnel olabiliriz. Bu şekilde değerlendirmelerimiz, üyelerini tanıtma menfaati olan bir kuruluştan çok daha fazla yetkiye sahiptir.

Satın almacıların üretici veya hizmet sağlayıcıların her zaman güvenlik ve kalite sunma taahhütlerini görebildiği Kitemark gibi gönüllü programlarda tarafsızlık da çok önemlidir.


BSI'nın bilgisi ve uzmanlığı ile rekabet üstünlüğü elde edin.

Bilgisi ve kapsamlı ağı yoluyla BSI, şirketinizin işinize değer katmasına yardımcı olacak ideal ortaklığı sunabilir.

  • Pazar Erişimi - yeni pazarlara giriş
  • Pazar Geliştirme
  • Pazara Hız Verme
  • Risk yönetimi
  • Ürün farklılaştırması
  • Yönetilen Uygunluk - BSI, tasarım ve üretim süreci yoluyla kılavuzluk sunar
  • Rekabet Üstünlüğü
  • Müşteri Güveni - BSI'nın küresel olarak güvenilen bağımsızlığı ve itibarı ile
  • İtibar ve saygı –  saygın, bağımsız, üçüncü şahıs bir Onaylı Kuruluş tarafından ürün veya hizmetin Yönerge gerekliliklerine uygun olduğuna dair verilen Belgelendirme ve güvence.

Onaylı Kuruluş Statüsü

Bir Onaylı Kurumun temel görevi Yeni Yaklaşım Yönergelerinin CE belgesini desteklemek için belirlediği koşullar hakkında uygunluk değerlendirmesi hizmetleri sağlamaktır. Bu görev, üreticilerin her yönergede sıralanan temel gerekliliklere uygunluklarını değerlendirmek anlamına gelir. 

Uygunluk değerlendirmesi denetim, kalite güvencesi, birim doğrulaması, tip incelemesi, tasarım incelemesi, ya da bunların karışımından oluşabilir. Onaylama, Üye Devletin Komisyonu, bir kuruluşun uygunluk değerlendirmelerini gerçekleştirmek için bilgi, deneyim, bağımsızlık, kaynaklar gibi belirli gereklilikleri karşıladığını Komisyona bildirme sürecidir. Ardından Komisyon, Onaylı Kuruluşların adını Resmi Gazete'de yayımlar.


UKAS Akreditasyonu

BSI, mevcut hizmet portföyü için UKAS (Birleşik Krallık Akreditasyon Hizmeti) akreditasyon ev sahibi unvanını taşır.

UKAS, laboratuarları, daha önceki ISO Kılavuzu 25 ve EN 45001 standartlarının yerine geçen uluslararası ISO/IEC 17025 standardı gerekliliklerine göre değerlendirir.

UKAS akreditasyonu almak isteyen bir laboratuar, UKAS Değerlendirme Yöneticileri ve bağımsız değerlendirme görevlilerini teknik yetkinliğe sahip olduğu ve sıkı uluslararası standartlara uygun bir kalite sistemi işlettiği konusunda ikna etmelidir.

Başarılı bir değerlendirmenin ardından UKAS, laboratuar için bir akreditasyon planı düzenleyecek ve burada laboratuarın akredite edildiği kalibrasyon ve testler ile birlikte UKAS testi veya kalibrasyon işaretini taşıyan sertifika veya raporları hangileri için düzenlemesi gerektiği belirtilecektir.

Müşterilerin siparişlerinde kullandıkları UKAS akredite laboratuarlar tarafından gerçekleştirilen çalışma için bir UKAS test veya kalibrasyon Raporu veya Sertifikası gerekli olduğunu belirtmeleri gerekir.