FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Gıda ve içecek üretimi endüstrisine yönelik gıda güvenliği yönetimi

Gıda ve içecek üretimine yönelik gıda güvenliği yönetimi

Red Overlay
Red Overlay

Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi

Gıda ve hayvan yiyeceği güvenliği/kalite yönetimine ilişkin Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi (FSSC 22000), büyüklük ve karmaşıklık gözetilmeksizin gıda zincirindeki bütün organizasyonlar için geçerli gıda güvenliği belgelendirmesinde uluslararası kabul görmüş bir programdır. Bu program bir gıda güvenliği yönetim sistemini geliştirme, uygulama ve işletmeye dair gereklilikleri belirler.

BSI'ın FSSC alanındaki belgelendirme kategorileri:

 

•Dayanıksız hayvansal ürünlerin işlenmesi
•Dayanıksız bitkisel ürünlerin işlenmesi
•Dayanıksız hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi (karma ürünler)
•Ortam koşullarında dayanıklı ürünlerin işlenmesi
•Bozulabilir gıda ve yem için nakliye ve depolama hizmetlerinin sağlanması
•Ortam sıcaklığında stabil gıda, yem ve paketleme malzemeleri için nakliye ve depolama hizmetlerinin sağlanması
•Gıda ambalaj ve ambalaj malzemelerinin üretimi
•Biyokimyasalların üretimi
FSSC 22000 gereksinimleri, sektördeki en iyi uygulamayı yansıtır ve aşağıdakileri içeren tek bir sistem olarak denetlenen bir dizi ayrı bileşenden oluşur:
•ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - gıda zincirindeki herhangi bir kuruluş için gereklilikler
•Sektöre özgü ISO ve PAS Ön Koşul Programları (PRP'ler)
•Şantiye hizmetleri, personel, tedarik edilen malzemeler, gıda savunması, gıda sahtekarlığını önleme, alerjen yönetimi ve gıda etiketleme için ek gereksinimleri

FSSC Belgelendirmesinin Faydaları

FSSC 22000 belgesi, gıda güvenliğine olan bağlılığın, kuruluşunuzun farklı bölümlerini etkileyecek çeşitli faydalar sağladığını gösterir.

FSSC 22000 uygulama avantajları

  • Gıda güvenliği risklerini etkili bir şekilde tanımlamak ve yönetmek için sistematik bir metodoloji sağlar
  • ISO tabanlı belge modeli tüm gıda tedarik zincirinde kullanılabilir
  • GFSI ve Avrupa Akreditasyon İşbirliği (EA) tarafından tanınmıştır
  • İşletmenizin gıda güvenliği yönetim sisteminizin yapısı ve dokümantasyonu için plan gereksinimlerini nasıl karşılayacağını belirlemenize olanak tanıyan esneklik

FSSC 22000 operasyonel faydaları

  • Birden çok / uluslararası sahada tutarlı uygulama yoluyla dahili kıyaslama ve yönetimi kolaylaştırır
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminizin gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini teşvik eder

FSSC 22000 kurumsal faydaları

  • Gıda güvenliğine olan bağlılığınızı gösterir ve müşterilerinize güven sağlar
  • İyileştirilmiş çalışan bağlılığı, gıda risklerine ilişkin farkındalığın artması ve güvenliğin teşviki
  • Gıda güvenliği sisteminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi taahhüdü