Yönetim Kurulu Komitelerimizi Tanıyor musunuz?

Denetim Komitesi

Denetçilerin görevlendirilmesini tavsiye eden, yıllık mali sonuçları inceleyen, denetçiler tarafından gündeme getirilen konuları dikkate alan ve BSI Grup bünyesinde işletilen iç kontrol sistemini denetleyen Komite, Grubun finansal yönetiminden sorumludur.

Komite, gerektiğinde CEO ve Finans Direktörünün katılımı ile birlikte Anthony Lea (başkan), Sir David John and Keith Clarke (idareci olmayan müdürler) ve Pat Chapman-Pincher (danışmanlar)'dan oluşmaktadır.


Ücret Komitesi

Komite, teşvikler ve performansla ilgili primler dahil idari müdürlerin istihdam koşullarını değerlendirmekten sorumludur. Komite, gerektiğinde CEO'nun katılımıyla Keith Clarke (başkan), Sir David John, Anthony Lea ve John Regazzi (idareci olmayan müdürler), Pat Chapman Pincher (danışman)'dan oluşmaktadır.


Aday Gösterme Komitesi

Komite, Kuruldaki tüm müdürlerin seçimi ve görevlendirme için tavsiye edilmesinden sorumludur.

Komite, Sir David John (başkan), Sir David Brown, Keith Clarke, Thomas Gorrie, Anthony Lea, John Regazzi (idareci olmayan müdürler) ve CEO'dan oluşmaktadır.


Sosyal Sorumluluk Komitesi

Komite, BSI Grubun sosyal sorumluluğa daha fazla dikkat etmesini ve ISO 26000 yönergelerine ilişkin uygulama programının teşvik edilmesini sağlamaktan sorumludur.

Komite, Thomas Gorrie (başkan), Sir David John, Sir David Brown, John Regazzi (idareci olmayan müdürler) ve CEO'dan oluşmaktadır.


Standartlar Politikası ve Strateji Komitesi

Komitenin birincil amacı, ulusal, Avrupa ve uluslararası standartlar alanlarında BSI'nın stratejik politikasını geliştirmek amacıyla İngiliz Standartları resmi ortak karar standartlarına ilişkin faaliyetlerle alakalı kişilerin görüşlerini bir araya getirmektir.

Komite üyeleri, Mike Nichols (başkan), Sir David Brown (idareci olmayan müdür), CEO ve Standartlar Müdüründen oluşmaktadır.