BSI Grup İdari Komitesi ve Grup Operasyon Komitesi

Grup İdare ve Grup Operasyon İdare Komitesi

Bu Komiteler, kararlaştırılan stratejinin uygulanması ve BSI'nın günlük operasyonlarından sorumludur. Komitelere , CEO başkanlık etmektedir.

Grup İdare Komitesi Üyeleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin


Bankacılık ve Genel Amaç Komitesi

Komite, Grubun bankacılık ilişkileri ve genel hazine yönetimini denetler.  Komite; Komite başkanı olan CEO ve Finans Direktöründen oluşur ve toplantılarına Grubun hazine ve finans fonksiyonlarından önemli üyeler katılır.


NSB Davranış Kuralları Denetim Komitesi

Komite, Davranış Kurallarına ilişkin olarak ortaya çıkan sorunları belirlemek ve BSI'nın NSB ile ilgili olan ve olmayan aktiviteleri arasındaki işbirliği faaliyetlerinin uygulanmasını yönetmek amacıyla yüksek düzey bir yönetim merci olarak görev yapar.


Belgelendirme Kurumu Tarafsızlık Komitesi (CBIC)

Uluslararası standartlar akreditasyon kuralları gereği BSI, Grubun söz konusu kurallarda belirtilen yükümlülüklere uygunluğunu denetlemek için BSI dışından çalışanların da yer aldığı tarafsızlık komitelerine sahip olmalıdır.


Belgelendirme Kurumu Yönetim Komitesi (CBMC)

BSI, müşteriler için sistemleri ve ürünleri sertifikalandıran bir Belgelendirme Kurumuna (CB) sahiptir. CB, söz konusu aktiviteler için çeşitli akreditasyon kurumlarından akreditasyonlara sahiptir. CB'nin yönetiminden CBMC sorumludur.