Yıllık Genel Toplantı

Yıllık Genel Toplantı, Kurula abone üyelerle iletişim kurma ve sorularını yanıtlama fırsatı verir. Üyelerin iş maddelerini düşünmek için yeterli zamana sahip olmasını sağlamak amacıyla, Yıllık Genel Toplantı bildirimi ve ilgili belgeler hissedarlara toplantı tarihinden en az 21 gün önce gönderilir.

Toplantıda, BSI'nın bir önceki mali yıla ilişkin aktiviteleri ve geleceğe yönelik beklentiler ile birlikte standart geliştirme ve tanıtım faaliyetleri hakkında sunumlar yapılır. Şirket tüm vekil oylarını dikkate alır ve el kaldırma yoluyla her karara dahil olan vekilleri Yıllık Genel Toplantıda belirtir.

Annual general meeting 2021 (UK website)