Net sıfır

Net sıfır

BSI ile net sıfırı elde etme

BSI ile net sıfırı elde etme

Red Overlay
Achieving net zero with BSI
Achieving net zero with BSI
Red Overlay

İklim değişikliği

İklim değişikliği çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak ortaya çıktı. Dünya genelindeki ülkeler birçok faktör nedeniyle düşük karbon ekonomilerine geçiş yapma taahhüdünde bulunmak durumunda kaldı. 2°C'nin üzerinde bir hava sıcaklığı artışının yaklaşık 3 milyar insanı şiddetli iklim riskiyle karşı karşıya bırakacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık artışı 1,5°C'ye düşürülebilirse bu rakam yarıya düşürülebilir.

Son yıllarda elde edilen ilerlemeye rağmen hâlâ yapılacak çok iş var. Paris Anlaşması, bu yüzyılın ikinci yarısında net sıfır dengesini yakalamayı hedeflemekte ve bu hedefe ulaşılabilmesi için tüm dünya genelindeki devletlerin hızlı bir şekilde eyleme geçmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Başlıca kilometre taşları zaten tanımlandı. Örneğin, 2025'e kadar bir tam net sıfır politika paketinin uygulamaya konulması ve 2035'e kadar neredeyse tüm yeni yatırımların (otomobil ve ısıtma sistemleri gibi) sıfır karbon emisyonlu olması gerekmektedir. Gelecek aylarda Birleşik Krallık'ın COP26 öncesinde çevreci uygulamalarını ortaya koymak için ilave bilgiler eklenecektir.
Enerji maliyetleri artmaya devam ettikçe ve kamuoyunda iklim değişikliği kaygıları arttıkça, düşük karbon teknolojileri dünyanın gelecek enerji planlarında önemli bir rol oynayacaktır. Birleşik Krallık'ın düşük karbon ekonomisi yaklaşımını tam olarak benimseyip benimsemeyeceğini tartışmaya artık gerek yok bile. Bunun yerine, geçiş sürecini ne derece verimli bir şekilde yönetebileceğimizi tartışmamız gerek.

Yakın zaman önce meydana gelen küresel olaylar birçok kuruluşa "tekrardan daha iyisini yapma" ve sürdürülebilirliği gerçek bir kararlılıkla süreçlerin bir parçası haline getirme fırsatı tanımaktadır. Böylece, her bir münferit girişim toplu küresel girişime de katkıda bulunacaktır. Artık harekete geçme zamanı geldi.

Kuruluşunuz net sıfıra doğru enerji devriminde rolünü nasıl yerine getirecek?
Net Sıfır yolculuğunuzda size yardımcı olmak için sera gazı emisyonlarının azaltılması ve dengelenmesi konusunda sahip olduğumuz tüm yüksek kaliteli bilgi kaynakları bu sayfada bir araya getirilmiştir.