Çevreci geri kazanım uygulamaları ve dayanıklılık webinar serisi

Çevreci geri kazanım uygulamaları ve dayanıklılık webinar serisi

İnsana, dünyaya ve faydaya odaklanmak

İnsana, dünyaya ve faydaya odaklanmak

Red Overlay
Red tomatoes
Red tomatoes
Red Overlay

İnsan, dünya ve fayda – Bu 3 kilit unsura odaklanarak ve gerçek manada sürdürülebilir büyüme ile, yeniden inşa etme ve iyileştirme fırsatına sahibiz.

Karbon ayak izimiz, enerji tüketimimiz, gıda ve ambalaj atıklarımız gibi konular webinarımızda tartışmaya açılacaktır.

BSI tarafından düzenlenen bu ücretsiz webinar serisinde, sektörden uzmanlar ve liderler nasıl fark yaratabileceğimiz, mevcut ve gelecekteki iş faaliyetlerimizi nasıl sürdürülebilir, kârlı ve amaca uygun iş faaliyetlerine dönüştürebileceğimiz üzerine bilgi ve görüşlerini paylaşacaklar.

People, Planet, Profit LP banner v2.png