ISO 50001 Enerji Yönetiminin Uygulanması

Enerji yönetimi her enerji şirketi için benzersiz bir yönetim sistemidir. Ve ISO 50001'i ihtiyaçlarınıza uyarlayabilirsiniz. Şirketiniz için doğru sonuçları verecek bir enerji yönetim sisteminin tasarım ve kurulmasında bizimle işbirliği yapın.


ISO 50001 için Hazır mısınız?

ISO 50001 enerji yönetimini yalnızca belirli sektörlere yönelik değildir, her sektörden her kuruluşa uygulayabilir. Enerji tüketiminizi ve karbon emisyonlarınızı kullanma, yönetim ve izleme yöntemleriniz işletme yönteminize özgüdür. Meslektaşlarınız ve rakiplerinize kıyasla, enerji yönetiminizde farklı bir aşamada olduğunuzu biliyoruz. Verimli enerjiye geçişi olabildiğince çabuk başarabilmeniz için size özel paketler sunmamızın nedeni budur. Bir ISO 50001 hizmeti sadece şirketinizin gerek duyduğu ürün ve hizmetleri içerebilir. Gereksiz ürün ve hizmetlerin maliyetini düşürmekte ve karşılaştığınız özel engelleri aşmakta size yardımcı olabiliriz.

Mevcut veri ve sistemlerinize eğilerek bir ISO 50001 Proje Planı oluşturmanıza yardım ederiz. Zorunlu hedeflere ulaşmak ve piyasanızda rekabet edebilmek için enerji verimini ilk sıraya yerleştireceğinizi biliyoruz.


ISO 50001 Uygulamak için Temel İpuçları

 1. Üst yönetimin katılımını ve desteğini alın.
 2. Bütün işe iyi bir iç iletişimle başlayın.
 3. Mevcut enerji yönetimini ISO 50001 gereklilikleriyle karşılaştırın.
 4. Mevcut enerji yönetimiyle ilgili müşteri ve tedarikçi geri bildirimi edinin.
 5. En iyi sonuçları almak için bir uygulama ekibi oluşturun.
 6. Görevleri, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini hazırlayıp paylaşın.
 7. ISO 50001 standardının temel ilkelerini şirketinize uyarlayın.
 8. Eğitim ve teşviklerle personeli katılıma özendirin.
 9. ISO 50001 bilgisini paylaşın ve personeli şirket içi tetkikçi olarak eğitim almaya teşvik edin.
 10. Sürekli iyileştiklerinden emin olmak için ISO 50001 sisteminizi düzenli olarak gözden geçirin.


ISO 50001 Enerji Yönetimi Eğitimleri

Enerji Yönetimi standardından maksimum faydayı kazanabilmeniz için hızlandırılmış öğrenme teknikleri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitiminize sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları bütünlüğü ile bir boyut kazandırıyoruz.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

 • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
 • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
 • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
 • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.