Kitemark Belgesiyle Enerji Azalımı Doğrulaması

Enerji kullanımınızdaki düşüşü kanıtlayın ve BSI'nın Enerji Kitemark® Hizmetleriyle kazanın…

Bazı kurumlar için, sadece enerji tüketimini ölçmek ve yönetmek yeterli değildir. Enerji kullanmanızdan kaynaklanan CO2  emisyonlarındaki azalmaları kanıtlamanız talep edilebilir.  BSI’ın Kitemark Enerji Azalımı Doğrulama (ERV) programı, büyük küçük tüm kurumlara enerji kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarını düşürmeye ve enerji kullanımı hakkında hissedarlara, yatırımcılara, şartname hazırlayıcılara, tüketici ve düzenleyicilere açık ve bağımsız bilgi vermeye yönelik bir yol sunmak için geliştirilmiştir.
Tüketiciler, bağımsızca doğrulanmadıkça çevredekiler iddialarına güvenmez, ama BSI Kitemark'a inanırlar. Consumer Focus tarafından gerçekleştirilen araştırma, tüketicilerin %58'inin birçok şirketin salt daha yüksek fiyat uygulayabilmek için yeşil oldukları iddiasında bulunduklarına inandığını göstermektedir. BSI Kitemark ile bağımsız doğrulama çevre konusunda girişimde bulunmak açısından size müşteriler nezdinde saygınlık kazandırabilir.BSI Enerji Azalımı Doğrulama Kitemark'ı

BSI Enerji Azalımı Doğrulama Kitemark programı ISO 50001 kullanan bir enerji yönetim sisteminin kilit bileşenlerinin uygulanmasına dayanmakta olup, sistemin yönetim ve ölçümleri kadar enerji kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonundaki düşüşleri bağımsız olarak doğrulayacaktır. Üç yıllık veriler temelinde yapılan hesapla yılda en az %2,5 oranında bir düşüş sağlayan şirketler saygın Kitemark ile ödüllendirilecektir.

 

Enerji Azalımı Doğrulama için Kitemark Programı

Programın başlıca özellik ve yararları:

  • ERV programı CO2 emisyonlarına odaklanır  Nakliye gibi farklı karbon kaynaklarının ölçümleri daha güçleştirmemesi için, sadece enerji kullanımından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının hesaba alınması amacıyla, özellikle CRC gereklilikleri akılda tutularak tasarlanmıştır.
  • BSI Kitemark ERV programı enerji yönetimine en iyi yaklaşım uygulaması olarak tanınan ISO 50001 standardına dayanır. Kısacası sadece enerji azalımlarınızı doğrulamakla kalmaz, gelecek yıllarda enerji kullanımınızı belirleyecek, yönetecek ve düşürecek sağlam bir yönetim sisteminin çerçevesini oluşturur.
  • Henüz bir enerji yönetim ya da çevre  yönetim sistemi uygulamamış kuruluşlar için ERV Kitemark programı ilerlemenin başlatılacağı sağlam bir temel sağlar.
  • ISO 14001 onaylı bir çevre yönetim sistemine sahip kuruluşlar için iki standart birbirine çok benzer - böylelikle ISO 50001'e geçiş ve bu standardın gerekliliklerini yerine getirmek, Kitemark programının bileşenlerini karşılamak çok kolay olur.  ISO 50001 değerlendirme ve Belgelendirmeyle birleştirilmesi halinde, ISO 14001 onaylı kuruluşlar Kitemark doğrulaması süresince %30 indirimden yararlanacaktır.
  • BSI tarafından doğrulanmanın danışmanlıktan bağımsız olması, sürece dürüstlük ve inanılırlık kazandırır.
  • Bu Kitemark programına göre Belgelendirme alan kuruluşlar Süper Marka konumunda bulunan BSI Kitemark logosunu kullanmaya da hak kazanır.
  • Kitemark sertifikası 2 yıl geçerlilik sunar ve kuruluşlar daha güncel ölçümler sağlamak ve ilerleme bilgisi edinmek için azalımlarının daha sık doğrulanmasını isteyebilir.
Not: Bağımsız bir belgelendirme kuruluşu olarak, bizden belgelendirme hizmeti alan müşterilerimize, aynı yönetim sistemi için danışmanlık hizmeti vermiyoruz.