Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi 89/686/EEC

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), "bir kişinin sağlığı veya güvenliğiyle ilişkili bir veya daha fazla tehlikeye karşı koruma sağlamak amacıyla söz konusu kişi tarafından vücuda takılarak veya elle tutularak kullanılacak donanım" olarak tanımlanır.

Yönetmelikler, başka dış ve ek cihazlar bağlamında KKD ile ilişkili olarak pazara sürülen sistemler için de geçerlidir.

Üreticiler, ürünlerinin ulusal veya uluslararası bir standarda aktarıldığı şekliyle ilgili uyumlu bir Avrupa standardına veya Direktifin Temel Sağlık ve Güvenlik gerekliliklerini karşılayabilmek için onaylı bir kuruluşun uygun bulacağı bir teknik spesifikasyona uygun olmalarını sağlamalıdır.