Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi 89/686/EEC

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD), "bir kişinin sağlığı veya güvenliğiyle ilişkili bir veya daha fazla tehlikeye karşı koruma sağlamak amacıyla söz konusu kişi tarafından vücuda takılarak veya elle tutularak kullanılacak donanım" olarak tanımlanır.

Yönetmelikler, başka dış ve ek cihazlar bağlamında KKD ile ilişkili olarak pazara sürülen sistemler için de geçerlidir.

Üreticiler, ürünlerinin ulusal veya uluslararası bir standarda aktarıldığı şekliyle ilgili uyumlu bir Avrupa standardına veya Direktifin Temel Sağlık ve Güvenlik gerekliliklerini karşılayabilmek için onaylı bir kuruluşun uygun bulacağı bir teknik spesifikasyona uygun olmalarını sağlamalıdır.


Direktif kimlere yöneliktir?

Bu Direktif, ürünlerini Avrupa Birliği'nde pazarlamak isteyen Kişisel Koruyucu Donanım üreticileri içindir. Bir üretici, direktif gerekliliklerini karşıladığında ürünlerine CE işareti koyabilecektir.

KKD Direktifinin amacı, kişisel koruyucu donanım üreticilerinin tamamının ortak kalite ve performans standartlarını karşılamalarını zorunlu kılmaktır. Bu direktif basit donanım için doğrudan uygulanabilecek ve daha karmaşık donanımların tasarım ve performansına yönelik belirli standartların temelini oluşturan bir dizi sağlık ve güvenlik gerekliliğini ortaya koyar. 


Hangi ürünleri test ediyoruz?

BSI, aşağıdaki KKD’ler için CE Belgesi, Tip İncelemesi ve 10, 11A ile 11B Maddeleri (test, belgelendirme ve kalite güvencesi) alanlarında aktif hizmet vermektedir:

  • Kulak Koruma
  • Solunum Koruma
  • Göz Koruma
  • Baş Koruma
  • Koruyucu Ayakkabı
  • Koruyucu Eldiven
  • Koruyucu Giysi
  • Yüksek Görünürlük Sağlayan Uyarı Giysileri

 

Direktife uyumun faydaları

Direktif gerekliliklerini yerine getirerek ürünlerinizi Avrupa pazarına sunabilirsiniz. BSI, global pazarlara erişmenize, mevzuata uyum sağlamanıza ve kuruluşunuzu  uluslararası alanda büyütmenize yardımcı olmaktadır.

Direktife bağlı kalınmasını sağlama sorumluluğu üreticiye aittir. Direktif, Birleşik Krallık'ta, yerel bir makam olan Trading Standards Service (Ticaret Standartları Dairesi) tarafından yürürlüğe konmuştur. Uyumsuzluk halinde 3 aya kadar hapis cezası veya 5000£'a kadar para cezası verilebilir. Ayrıca, üreticilerden kusurlu bulunan herhangi bir donanımı geri çağırmaları veya değiştirmeleri istenebilir.

Bu alanda direktifi, yönetmeliği ve mevzuatı anlamak mı istiyorsunuz? Size teknik yardım, bilgi ve test hizmetleri verebiliriz. Ayrıca KKD (Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi) 89/686/EEC için CE belgesi almanıza yardımcı olabiliriz.